Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби

КАФЕДРА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ


СКЛАД КАФЕДРИ


ВИДАННЯ КАФЕДРИ


КОНТАКТИ КАФЕДРИКафедра парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка створена на базі кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, яка була утворена 10 липня 2009 року за сприяння Верховної Ради України.

За цей час здобули освіту понад 1000 випускників – магістрів із державного управління, магістрів із публічного управління та адміністрування. Деякі магістри отримали подвійний диплом у Вищій школі управління охороною праці (Республіка Польща, м. Катовіце).
Більшість випускників посідають керівні посади в органах публічної влади. Серед них – керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, народні депутати України та їхні помічники, депутати місцевих рад, керівники територіальних й об’єднаних територіальних громад, представники бізнесу, громадських і політичних організацій та об’єднань.
Наші випускники конкурентоспроможні; здатні аналізувати, розробляти й реалізовувати державну політику; беруть участь у політико-правовому регулюванні парламентської діяльності, регламентних процедурах тощо; сприяють та забезпечують законотворчі та нормотворчі процеси в органах публічної влади, Апараті Верховної Ради України, апаратах місцевих рад, інших представницьких органах влади.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Програма розвитку кафедри

ЗАСНОВНИК І КЕРІВНИК КАФЕДРИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

Гошовська Валентина Андріївна, доктор політичних наук, професор, доктор суспільних наук Національної агенції академічного обміну (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)) Республіки Польща, професор гуманітарних наук Національної агенції академічного обміну (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)) Республіки Польща.


Валентина Гошовська – заслужений працівник народної освіти України, заслужений професор Національної академії державного управління при Президентові України; засновник і керівник Наукової школи вітчизняного парламентаризму, Президент Громадської організації «Академія парламентаризму»; повний кавалер орденів «Княгині Ольги».
Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, медалями міністерств і відомств України, Всеукраїнською Премією «Жінка ІІІ тисячоліття».
Народний депутат України другого та третього скликань. Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці. Перший заступник Міністра оборони України. Заступник Ради національної безпеки та оборони України.
Автор понад 300 наукових праць з актуальних питань державного управління, соціального розвитку, теорії і практики парламентаризму, політичного менеджменту, політології, історії, української літератури.

На кафедрі працювали:
Юрій Кальниш (д.держ.упр., проф.), Людмила Пашко (д. держ.упр., проф.), Анатолій Савков (д.держ.н., проф.), Сергій Шергін (д.політ.н., проф.), Тетяна Пояркова (д.політ.н., доц.), Юлія Кисіль (к.політ.н.), Петро Ворона (д.держ.упр., проф.), Анатолій Матвієнко (д.політ.н., проф.), Андрій Семенченко (д.держ.упр., проф.), Валентина Гурієвська (к.держ.упр.), Наталія Ларіна (к.пед.н., доц.), Людмила Дубчак (к.філос.н., доц.), Тетяна Сивак (д.держ.упр., доц.), Віталій Когутюк (к.держ.упр.), Роман Сторожев (к.держ.упр.), Артем Гандзюк (к.держ.упр.), Володимир Крейденко (к.держ.упр., доц.), Ростислав Марчук (к.юр.н., доц.), Михайло Газізов (к.політ.н.), Валентина Гайдукевич (к.пед.н.), Валентина Завалевська (к.е.н., доц.), Інна Сурай (д.держ.н., проф.), Тетяна Новаченко (д.держ.н., проф.).

Здобувачі вищої освіти кафедри:
– 1000 магістрів, серед яких 30 народних депутатів України та їхніх помічників-консультантів;
– 8 докторантів;
– 55 аспірантів, серед яких 8 народних депутатів України різних скликань. Захищено за останні 5 років 6 докторських дисертацій, 15 кандидатських дисертацій (із них – 2 доктори філософії з публічного управління та адміністрування).
В цілому науково-педагогічними працівниками кафедри захищено 11 докторських дисертацій, 43 кандидатських дисертації. Всі молоді науковці стали членами Наукової школи вітчизняного парламентаризму.


Серед випускників кафедри – народні депутати України нинішнього та попередніх скликань, помічники-консультанти народних депутатів України, працівники Апарату Верховної Ради України, інших органів державної влади й органів місцевого самоврядування, зокрема Голова ЦВК України (Олег Діденко, магістр з публічного управління та адміністрування), Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України (Тарас Мельничук, доктор філософії з публічного управління та адміністрування), голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Світлана Онищук, доктор наук з державного управління) та ін.


Нині на кафедрі здобуває освіту 21 народний депутат України ІХ скликання.

Науково-педагогічні працівники кафедри парламентаризму, окрім освітньо-наукового процесу та його науково-методичного забезпечення, поширюють знання про парламентаризм засобами масової комунікації:


 

За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри проведено спільно з Верховною Радою України науково-комунікативні заходи:

ОСВІТНІ ТА ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

1. Освітньо-наукова програма «Парламентаризм і парламентська діяльність» з підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

2. Освітньо-професійна програма з підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Вибірковий блок дисциплін кафедри – «Парламентаризм у публічному управлінні»:

3. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з підготовки докторів філософії:

Нормативні дисципліни кафедри зі спеціальностей 074 та 281 «Публічне управління та адміністрування»:

Вибіркові дисципліни:

2016-2018 рр.:

2019-2021 рр.:

4. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 052 «Політологія» з підготовки докторів філософії:

Нормативні дисципліни:

Блок вибіркових дисциплін 1:

Блок вибіркових дисциплін 2:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

20 монографій, 30 підручників і посібників, понад 300 методичних матеріалів. Серед них – підручники  “Основи вітчизняного парламентаризму” у 2-ох томах, “Парламентаризм” (1-е та 2-е розширене видання), “Елітознавство”, “Політична еліта”, “Політична опозиція”, “Механізми запобігання політичній корупції у представницькій владі”, “Цінності, стандарти, компетентність у парламентській діяльності”, “Комунікативна компетентність народного депутата” тощо.

Підручник “Парламентаризм” (Парламентаризм: підручник / В. А. Гошовська [та ін.]. Київ : НАДУ. 2016. 672с.) отримав статус лауреата щорічної премії Президента України “Українська книжка року”.


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Теми НДР:

На кафедрі створено Наукову школу вітчизняного парламентаризму, визнану у галузях знань 281 «Публічне управління та адміністрування» та 052 «Політологія», затверджену рішенням вченої ради НАДУ при Президентові України від 20 червня 2019 року та наказом президента НАДУ при Президентові України №108 від 14 травня 2018 року під керівництвом Валентини Гошовської.

17 січня 2022 року Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка зареєструвала «Наукову школу вітчизняного парламентаризму», керівником якої є Валентина Гошовська – завідуюча кафедри парламентаризму, доктор політичних наук, професор, народний депутат України кількох скликань, Заслужений працівник народної освіти України.

До її складу увійшло понад 100 науковців, серед яких: академіки (державного статусу); члени-кореспонденти Академії наук (державного статусу); доктори і кандидати наук (політичних, педагогічних, юридичних, державного управління, філософських, філологічних, соціологічних тощо); здобувачі вищої освіти ступенів магістрів, докторів філософії, докторів наук спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 052 «Політологія».

За час її існування підготовлено:

докторів наук з державного управління – Ворона П.В. (тема дисертації «Теоретико-методологічні засади організації місцевого самоврядування в Україні», науковий консультант – Гошовська В.А., д.політ.н., проф.); Онищук С.А. (тема дисертації «Вплив державно-церковних відносин на процеси державотворення в Україні (XX – початок XXI ст.)», науковий консультант – Гошовська В.А., д.політ.н., проф); Орлів М.С. (тема дисертації «Механізми державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади», науковий консультант – Гошовська В.А., д.політ.н., проф ); Антонова О. Р. (тема дисертації «Взаємодія держави з громадськістю у формуванні та реалізації сімейної політики», науковий консультант – Гошовська В.А., д.політ.н., проф.); Сивак Т.В. (тема дисертації “Інституціоналізація стратегічних комунікацій у системі публічного управління України”, науковий консультант – Савков А.П., д.держ.упр., проф;

кандидатів наук з державного управління:

докторів філософії з публічного управління та адміністрування:

Готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії з публічного управління та адміністрування у 2022 році:

1. Дирів Анатолій Борисович – Модернізація представницької влади об’єднаних територіальних громад в Україні

2. Каденко Дмитро Олександрович – Механізми вдосконалення взаємодії держави і громадянського суспільства

3. Бучинський Олексій Андрійович – Удосконалення інвестиційних механізмів публічного управління в регіонах України

4. Аніщенко Дмитро Валерійович – Механізми державного регулювання розвитку шляхів автотранспортного сполучення і транзиту: зарубіжний досвід для України

5. Гемблюк Віталій Федорович – Вдосконалення виборчого процесу в Україні: порівняльний аспект

6. Троценко Микола Миколайович – Запобігання та протидія політичній корупції в діяльності народних депутатів України: організаційно-управлінський аспект.

 

Готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії з політології у 2022 році: Амельченко В.В., Богаченко М.М., Муляр В.С., Стельмах А.В., Чубатенко А.М., Сергов С.О.

У рамках виконання основних завдань кафедри парламентаризму і Наукової школи вітчизняного парламентаризму вперше:

 

Результат роботи – 10 одноосібних і колективних монографій із зазначеного наукового напряму (за останні 5 років); 6 докторських дисертацій; 15 кандидатських дисертацій; 1000 магістерських робіт; 17 публікацій про Наукову школу та її членів у засобах масової інформації (за 2 останні роки); 161 доповідь на наукових конференціях різного рівня, зокрема на 19 міжнародних (за останні 5 років); 53 опублікованих статті у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських і зарубіжних рецензованих журналах (за останні 5 років); 13 наукових статей у наукових виданнях, що включені до наукометричних базах Web of Science та Scopus, опублікованих за останні 5 років; 39 опублікованих підручників, навчальних посібників (за останні 5 років).

 


Перспективна дослідницька діяльність кафедри у наукових напрямах:

Парламентаризм у публічному управлінні

 Парламентаризм у політології

Кафедрою парламентаризму і Науковою школою вітчизняного парламентаризму започатковано:

 Важливими для забезпечення незворотності обраного курсу кафедрою і Науковою школою щодо обґрунтування теорії та практики вітчизняного парламентаризму в українських реаліях є:

 Науково-педагогічні працівники кафедри і члени Наукової школи вітчизняного парламентаризму – автори наукових статей у наукових виданнях, включаючи наукометричні бази Web of Science та Scopus, зокрема:

1. Valentyna Goshovska, Lydiia Danylenko, Iryna Dudko, Liliia Makarenko, Nadiia Maksimentseva (2021). -  Formation of political leaders in countries of democratic transit: experience for Ukraine. Laplage em Revista, № 1-2, January - April 2021 pp. 322- 446.   (Web of science).
2. Valentyna Goshovska, Volodymyr Goshovskyi, Liudmyla Dubchak .  The implementation of state policy of power cleaning in the conditions of political transformation: experience of ukraine and countries of central and eastern europe.    European journal of sustainable development. 2020. Volume 9. № 2 (Web of science).
2. Dubchak S., Goshovska V., Goshovskyi V., Svetlychny O., Gulac O. Legal regulation of ensuring nuclear safety and security in Ukraine on the way to European integration. European Journal of Sustainable Development. 2020. Volume 9. № 1. P. 406-422. URL (Web of science).
3. Olena Gulac, Valentyna Goshovska, Volodymyr Goshovskyі and Liudmyla Dubchak. New Approaches to Providing of Environmental Management in Ukraine on the Way to Euro- Integration. European Journal of Sustainable Development.  2019.  Vol.8, № 2 P. 46–55. URL (SCOPUS).
4. Anatolii T. Komziuk, Dmytro M. Velichko, Volodymyr S. Goshovskyі, Valentyna A. Goshovska, Olena V. Klymenko. The rights of surgeons while working with hiv-infected patients in Ukraine  Wiadomosci Lekarskie. 2019. tom LXXII. nr 2. P. 279–283. URL  (SCOPUS).
5. Makarenko L. P. Рolitical performance as a technology of influence. Politicus: науковий журнал. 2018.  Вип. 1. C 66 – 71.
6. Lilia Makarenko,  Oleg Grygor, Nataliia Husarina, Angela Boyko, Nataliia Chukhrai, Ihor Chukhrai Political governance technologies to overcome economic crises. Estudios de economia aplicada.  2021, Vol. 39 (3).
7. Плотницька I. Назви жіночого роду в управлінській сфері. Kobieta. W zwierciadle jezyka a kultury / Red. Alla Arkhanhelska a Miroslawa Hordy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2017. C. 167-180.
8. Пояркова Т., Плотницька І. Еволюція патрон-клієнтських стосунків у СРСР. Ідеологія і політика. № 3(14). 2019. С. 11-20.
9. Дудко І.Д. Американська «Анаконда» в контексті українського питання: реальність чи можлива стратегія. Science and Education in the Modern World. The 4th International Scientific Congress. New Zealand, Auckland, 5-7 January 2015. Papers and Commentaries. Volume II. Auckland: Auckland University Press, 2015. P. 429-435.
10. Дудко І.Д. До питання про ціннісні орієнтири громадянського суспільства в контексті євроатлантичних інтеграційних цілей України. Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies.  2015.  №.1 (7) (January-June). Volume VII.   Harvard:Harvard University Press, 2015.  Р. 690-696.
11. Valentyna Goshovska, Nataliia Balasynovuch, Liliia Hryhorovych, Volodymyr Goshovskyi, Lydiia Danylenko. Information and Legal Support for the Implementation of a Gender Approach to Public Administration. International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol.21 (5), p.__ ( у друці). (Web of science).
12. Pukhkal O. "Decentralization as a basis for modernisation of public administration: European experience for Ukraine"  / Oleksandr Pukhkal, Valentyna Karlova, Ihor Reiterovych, and Ivan Tyutyunnik // International Journal of Criminology and Sociology, Volume 9, 2020, pp. 2991-3001. (Scopus)   DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.364
13. Reiterovych I. "Decentralization as a basis for modernisation of public administration: European experience for Ukraine" / Oleksandr Pukhkal, Valentyna Karlova, Ihor Reiterovych, and Ivan Tyutyunnik // International Journal of Criminology and Sociology, Volume 9, 2020, pp. 2991-3001. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.364 (Scopus).

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічні працівники кафедри вважають, що розвиток демократичної держави залежить від свідомої та відповідальної участі кожного і тому більше 10 років реалізовують власну місію сприяння розвитку вітчизняного парламентаризму; виступають активними учасниками заходів, пов’язаних із демократичними процесами трансформації Верховної Ради України.

Спільно з Верховною Радою України та її Апаратом науково-педагогічні працівники кафедри парламентаризму беруть участь у формуванні нових засад парламентської служби, забезпечуючи тим самим реалізацію парламентської реформи.

У рамках проєкту ЄС/ПРООН з парламентської реформи та реформи державного управління за участі представників Апарату ВРУ, Офісу парламентської реформи, МФО «Рівні можливості» та інших наші викладачі й аспіранти взяли участь в обговоренні Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради до 2022 року.

Проєктна діяльність на кафедрі відбувається, зазвичай, за підтримки Громадської організації «Академія парламентаризму», до складу якої входять практично всі викладачі і випускники кафедри. Спільно проводяться:

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра співпрацює:

 НАШІ ПОСТІЙНІ ПАРТНЕРИ – Верховна Рада України та її Апарат

Нас підтримує Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України.

Наші партнерські зв’язки з українськими науковими установами та закладами вищої освіти: