Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби

Підвищення кваліфікації


Вхід в особистий кабінет

Підвищення кваліфікації 2023

Контактна інформація


Сектор організації підвищення кваліфікації державних службовців та осіб місцевого самоврядування ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка визначив своєю основною місією – підвищення рівня професійної компетентності управлінських кадрів відповідно до посад публічних службовців, які необхідні для забезпечення реформ, спрямованих на інтеграцію України в європейський та світовий простір; до європейських стандартів освіти та з урахуванням сучасних вимог до якості та змісту освіти; формування у слухачів спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для реалізації публічної політики та впровадження принципів належного врядування, відповідального й ефективного виконання управлінських функцій.

Метою підвищення кваліфікації є оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов’язки, необхідні для провадження професійної діяльності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.


СЕКТОР ЗДІЙСНЮЄ:


ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ: