Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

 

Розвиток Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби (ННІ публічного управління та державної служби) як складової Київського національного університету імені Тараса Шевченка нерозривно пов'язаний з його інтернаціоналізацією, розширенням і поглибленням міжнародного співробітництва. Включаючись в процеси глобалізації, європейської та євроатлантичної інтеграції, ННІ публічного управління та державної служби будує свою діяльність відповідно до моделей, за якими працює міжнародна освітньо-наукова співдружність, згідно з якими міжнародна діяльність виступає природним компонентом усіх інших видів діяльності закладу вищої освіти: освітньої, дослідницької, методичної, інноваційної, технологічної, виховної, соціальної, організаційної, розвитку інфраструктури, слухацького самоврядування, академічних свобод.

Головною метою інтернаціоналізації діяльності ННІ публічного управління та державної служби є підвищення якості освіти та досліджень студентів та співробітників для кращої адаптації до життя і праці в глобалізованому світі: розвиток компетентностей глобального громадянства, мультикультурності, міжкультурної комунікації, підвищення рівня міжнародної обізнаності та залучення до глобальних проблем, зміцнення партнерських відносин для узгодження дій на національному, регіональному і міжнародному рівнях.

Пріоритетними заходами інтернаціоналізації діяльності ННІ публічного управління та державної служби є: