УКР    ENG
      

Про вчену раду Інституту


Вчена рада Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби (далі – Інститут) є колегіальним органом управління Інституту. Склад вченої ради Інституту затверджений розпорядженням в.о. директора Інституту від 31 січня 2022 р. № 2 (зі змінами згідно розпорядження директора Інституту від 24 квітня 2022 р. № 5/1-р) строком на п’ять років.

Головою вченої ради є директор Інституту, доктор філософських наук, доцент КОМАХА Лариса Григорівна.

До складу вченої ради Інституту входять:

 • директор Інституту та його заступники;
 • завідувачі кафедр Інституту;
 • голова первинної профспілкової організації Інституту;
 • виборні представники, які представляють науково-педагогічних, наукових та інших працівників Інституту;
 • виборні представники аспірантів, докторантів Інституту;
 • керівники виборних органів первинної профспілкової організації студентів та органів студентського самоврядування Інституту.

До компетенції вченої ради Інституту належать:

 • визначення напрямів навчально-методичної, наукової та виховної роботи Інституту;
 • надання рекомендацій Вченій раді Університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів підготовки фахівців Інституту;
 • вирішення питань щодо організації навчальної, наукової та виховної роботи на факультеті, а також напрямів міжнародного співробітництва Інституту;
 • затвердження тем наукових досліджень та звітів про їх виконання;
 • затвердження тем дисертаційних робіт та індивідуальних планів аспірантів і докторантів Інституту;
 • атестація аспірантів і докторантів Інституту;
 • вирішення інших питань відповідно до повноважень вченої ради Інституту.

Кількісний та якісний склад вченої ради Інституту затверджений відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (від 1 липня 2014 року № 1556-VII, із змінами та доповненнями) та Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (від 22 лютого 2017 року № 280, нова редакція).

Корисні посилання:

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com