УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | НДДКР |


НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ


    Кафедрами ННІ ПУДС у 2023-2025 рр. виконуються 4 ініціативні теми НДДКР, до реалізації завдань яких долучені ЗВО третього рівня вищої освіти.

1. Кафедра парламентаризму виконує тему «Участь інститутів представницької влади у повоєнній відбудові України». 
 Керівник роботи – Гошовська В.А. – д.політ.н., проф.

2. Кафедра регіональної політики виконує тему «Теоретичне обгрунтування та розробка практичних рекомендацій запровадження інноваційних управлінських технологій у місцевому самоврядуванні». 
 Керівник роботи – Дяченко С.А. – д.держ.упр.

3. Кафедра державного управління  виконує тему « Використання можливостей статусу кандидата на вступ в ЄС для підвищення ефективності публічного управління та адміністрування в Україні.
 Керівник роботи – Рубан Ю.Г. – к. техн.н., доц.

4. Кафедра  глобальної та національної безпеки виконує тему «Державна політика щодо врегулювання воєнно-політичних конфліктів та реінтеграції тимчасово окуповних територій».
 Керівник роботи – Шипілова Л.М. – к. політ.н., доц.

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com