УКР    ENG
      

Вибори Директора ННІ ПУДС (21 квітня 2022 року)


21 квітня 2022 року - важливий день для нашого Інституту, адже згідно наказу Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира БУГРОВА №174-32 від 12 квітня 2022 року щодо формування керівного складу ННІ ПУДС відбулася конференція трудового колективу за допомогою використання дистанційних технологій, на якій делегати розглянули питання обрання на посаду директора Ларису КОМАХУ.

Офіційно конференцію трудового колективу відкрив Ректор і зазначив, що Лариса Григорівна ефективно організувала роботу новоствореного Інституту і зараз активно працює та розв’язує питання, зумовлені надскладними обставинами війни.

Лариса Григорівна представила програму Стратегічного розвитку Інституту в контексті сучасних викликів та відбудови України! Також було відмічено, що вже зроблено, а саме збережено освітній та науковий потенціал, досвід Національної академії. У свою чергу, посилено ефективність провадження освітньої і наукової діяльності у сфері підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

У своїй діяльності Інститут продовжує традиції та реалізує інноваційні підходи до підготовки управлінців вищого рівня для державних органів та бізнесу. Так, колектив ННІ ПУДС за короткий період створив унікальні в Україні освітні програми. Найбільша гордість ННІ ПУДС – здібні, амбітні, мотивовані до навчання та наукової діяльності студенти, яких готують п’ять кафедр за 6 освітніми програмами.

У виступі було наголошено, зокрема, на тому, що у складі Інституту діє єдина в Україні кафедра парламентаризму, що забезпечує викладання освітньої магістерської програми «Парламентаризм і парламентська діяльність». Також розроблена надзвичайно актуальна зараз освітня магістерська програма «Місцеве самоврядування».

З 2022 року розпочалось впровадження ще двох вельми значущих для сьогодення освітніх програм – магістерської програми «Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки» та бакалаврської програми «Урядування у сфері національної безпеки».

Пріоритетними напрямами діяльності ННІ ПУДС на середньострокову та довготривалу перспективу є розвиток наукових і прикладних досліджень у сфері публічного управління та адміністрування, формування широкого світогляду здобувачів освіти у відповідності до сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства та утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей як важливої передумови до розвитку держави.

Під час заходу виступали також і завідувачі кафедри парламентаризму проф. Валентина ГОШОВСЬКА та регіональної політики проф. Вікторія КОЛТУН, які висловили підтримку Ларисі Григорівні, наголосивши на поєднанні потужного професіоналізму, спроможності керувати Інститутом в умовах нестабільності з інноваційністю та людяністю.

Варто зазначити, що частина делегатів Зборів трудового колективу була присутня очно, адже команда Інституту прагнула всіляко підтримати свого Директора! Всі делегати одноголосно проголосували «За»!

Колектив Інституту вітає свого очільника - справжнього, природженого лідера, яка готова виважено та своєчасно реагувати на виклики буремного сьогодення, забезпечуючи стале функціонування закладу в таких складних умовах, в яких ми всі зараз живемо.

Разом до Успіху та Перемоги!


ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com