Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби

Аспірантам, докторантам
Вступ до аспірантури/докторантури


Контактна інформація


Порядок присудження ступеня доктора філософії

Комплексний іспит

Опис ОНП 281

Опис ОНП 256

Положення про асистентську практику аспірантів та ад'юнктів

Навчальний план - спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Навчальний план - спеціальність 256 "Національна безпека" 

РОЗКЛАД

Інформація про освітню програму:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» (ідентифікатор у ЄДЕБО 37147),
рівень вищої освіти – Доктор філософії,
галузь знань – 28 Публічне управління та адміністрування,
спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування,
спеціалізація – відсутня,
тип – Освітньо-наукова.
Мови викладання – українська, англійська.

Сертифікат № 1485

Дата видачі сертифіката – 27 квітня 2021 року.
Термін дії сертифіката – до 1 липня 2026 року.
Гарант ОП – Зубчик Олег Анатолійович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри Публічної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тим, хто торує свій шлях у науку …


Запрошуємо всіх зацікавлених в удосконаленні освітніх програм Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби надсилати свої відгуки, зауваження та пропозиції.
До освітніх програм:

У темі листа просимо вказувати "Пропозиції до освітньої програми".