Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби

НАСТАНОВЧІ ЗБОРИ ПЕРЕД ПРОХОДЖЕНЯМ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОС «МАГІСТР» ОПП «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ»


Сучасна вища освіта потребує розширення світогляду здобувачів освіти та набуття ними навичок до самостійної науково-практичної роботи шляхом дослідження проблем за обраним напрямом, тому виробнича практика студентів є невід’ємною складовою частиною програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону».

 

У відповідності до навчальнго плану 2022-2023 н.р. у студентів І року навчання заочної форми навчання ОС «Магістр» ОПП «Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки» з 26 червня 2023 року починається виробнича практика в центральних органах виконавчої влади, науково-дослідних інститутах та установах.

23 червня 2023 року викладачами кафедри глобальної та національної безпеки було організовано Zoom-зустріч зі студентами, на якій проведено інструктаж щодо порядку проходження практики, презентовано Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої практики.

Зустріч відкрила Тетяна ПАЛАМАРЧУК, керівник практики від Інституту, заступник директора з науковоїроботи, яка зосередила увагу на правильності заповнення документів за результатами практики та основних аспектах проходження виробничої практики.

З вітальним словом виступила Вікторія ГУРА, заступник директора з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри глобальної та національної безпеки, яка розповіла про організаційні заходи щодо проходження практикита алгоритм її проходження відповідно до положення «Про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Розпорядженням ректора за №16 від 23.03.2007 року.

Григорій СИТНИК, завідувач кафедри глобальної та національної безпеки приділив увагу організаційним аспектам щодо проходження практики.

Рена МАРУТЯН, заступник завідувача кафедри глобальної та національної безпеки повідомила про особливості проходження практики у Центрі протидії дезінформації РНБО та у Міністерстві у справах ветеранів України.

Лариса ШИПІЛОВА, гарант ОПП «Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки», доцент кафедри глобальної та національної безпеки, роз’яснила студентам процедуру проходження захисту практики і наголосила на необхідності доброякісного виконання поставлених індивідуальних завдань.

Відповідальний за організацію практики по кафедрі глобальної та національної безпеки Таран Є.І. приділив увагу правилам заповнення щоденника з практики; підготовці звіту про проходження практики; особливостям характеристики здобувача з бази практики та формулюванню  індивідуального завдання з проходження виробничої практики.

Поєднання теоретичних знань практичними навичками – сильна сторона наших випускників!

Тримаймо освітній фронт!

Разом до перемоги!

photo gallery (hide/show)