Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби

Освітньо-наукові програми (PhD)