НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
УКР   ENG
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
           Викладачі


СТОРІНКИ:  1    2    3    4    

 
Балдич Наталія Іванівна
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: державне регулювання фінансових ринків, державні фінанси, місцеві фінанси, міжбюджетні відносини

Наукові здобутки: має близько 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Є співавтором навчального посібника “Державне регулювання економіки та економічна політика”, (за результатами міжнародного конкурсу робіт, присвячених інституційним проблемам сучасного економічного розвитку, відзначений Міжнародною асоціацією інституційних досліджень дипломом 1-го ступеня в номінації «Підручник».

Практична діяльність: Н.І. Балдич працює в Національній академії з 2006 року. Є співрозробником низки навчальних дисциплін програм магістерської підготовки за освітнім напрямом «Державне управління», курсів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій. Н.І. Балдич працювала консультантом, експертом, інструктором навчальних програм під час реалізації в Україні програм і проектів міжнародного співробітництва Міністерства Великої Британії з міжнародного розвитку (DFID), Програми розвитку ООН в Україні (UNDP), Міністерства зовнішніх справ Канади, Фундації Українсько-Польської співпраці (PAUCI), Світового банку (WB). Н.І. Балдич залучалась до експертно-аналітичної діяльності, виконання науково-дослідних проектів на замовлення Міністерства фінансів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Громадська діяльність: : є членом двох громадських організацій: Всеукраїнської громадської організації «Інститут досліджень економіки та суспільства 21 століття» і Міжнародного громадського об’єднання «Рівненське земляцтво».

Перелік дисциплін: «Публічне управління в бюджетній та грошово-кредитній сферах», «Моніторинг та оцінювання державної політики, програм, проектів».

Берданова Ольга Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління та планування, управління проектами, управління змінами, регіональна та місцева економіка, прогнозування

Наукові здобутки: Член Вченої ради КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста». Має понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: О.В. Берданова має великий досвід консультативної роботи органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з питань стратегічного планування та прогнозування. О.В. Берданова відомий фахівець у сфері стратегічного управління та планування. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Громадська діяльність: О.В. Берданова приймає активну участь у проектах міжнародної технічної допомоги, спрямованих на підтримку децентралізації влади в Україні, в тому числі на громадських засадах.

Перелік дисциплін: “Стратегічне планування”; “Планування розвитку територій”; “Планування регіонального розвитку”; “Управління змінами та контролінг в управлінській діяльності”; “Прогнозування в управлінській діяльності”

Борщ Григорій Андрійович
кандидат наук державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Сфера наукових інтересів: муніципальний менеджмент, антикризовий менеджмент, логістичні підходи у державному управлінні і місцевому самоврядуванні, організація діяльності органів місцевого самоврядування, організація надання послуг, управління якістю послуг, інформаційні технології у державному управлінні і місцевому самоврядуванні, комунікації в управлінні, прогресивні методи навчання дорослих

Наукові здобутки: 1. Борщ Г. А. Ситуаційний підхід до аналізу діяльності органу місцевого самоврядування / Г.А.Борщ // Упр. сучас. містом. – 2008. – № 1-4/1-12 (29-32). – С. 207-211.
2. Борщ Г. А. Прогнозованість у діяльності органу місцевого самоврядування / Г. А. Борщ // Упр. сучас. містом. – 2009. – № 1-4/1-12 (33-36). – С. 146-151.
3. Борщ Г. А. Аналіз діяльності органу місцевого самоврядування: інтегрований підхід / Г.А.Борщ // Вісник НАДУ. – 2010. – № 2. – С. 151-156.

Патенти
посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150108 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки 1501 «Державне управління» (2009)

Перелік дисциплін: "Управління логістичними системами", "Система місцевого самоврядування", "Антикризовий менеджмент в регіональному управлінні", "Організація надання послуг населенню", "Антикризове управління в регіоні", "Управління якістю надання послуг", "Основи муніципального менеджменту", "Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіонів", "New Public Management та процеси децентралізації в Європі".

Вакуленко Володимир Миколайович
кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, заслужений працівник освіти України

Сфера наукових інтересів: місцевий та регіональний розвиток, державна регіональна політика, місцеве самоврядування, стратегічне управління та планування, антикризове управління

Наукові здобутки: Член Вченої та Науково-методичної рад Національної академії, Комітету реформ при Київській міській державній адміністрації, наглядових рад міжнародних проектів з питань розбудови місцевого самоврядування та розвитку регіонів. Має понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. З 2001 року є засновником та заступником головного редактора, а з 2010 року – головним редактором загальнонаціонального науково-практичного журналу «Управління сучасним містом», який висвітлює кращі практики та наукові проблеми сучасних міст, районів та областей України, питання розвитку місцевого самоврядування. Входить до редакційних колегій ще 3-х фахових видань. В.М.Вакуленко є одним із розробників тематики і змісту спеціалізацій “Регіональне управління та місцеве самоврядування”, “Управління містом” за спеціальністю "Державне управління", “Управління на місцевому та регіональному рівнях” за спеціальністю "Управління суспільним розвитком", спеціалізації "Територіальний розвиток" за спеціальністю "Публічне адміністрування", спеціальностей "Регіональне управління" та "Місцеве самоврядування". Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Практична діяльність: В.М.Вакуленко залучається до виконання важливих урядових доручень з підготовки аналітичних матеріалів, експертних оцінок законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики, розвитку адміністративно-територіальних одиниць та системи місцевого самоврядування в Україні та здійснює консультування органів влади окремих адміністративно-територіальних одиниць, має великий досвід проектної роботи. Має 2 авторських свідоцтва про запровадження освітньо-професійних програм. За внесок у розбудову місцевого самоврядування та підготовку державних службовців нагороджений, почесною грамотою Національної академії державного управління при Президентові України, почесною грамотою Київського міського голови і подякою Київського міського голови. У 2005 році був нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом, а у 2008 року Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Громадська діяльність: В.М.Вакуленко приймає активну участь у проектах міжнародної технічної допомоги, спрямованих на підтримку децентралізації влади в Україні, місцевого та регіонального розвитку, в тому числі є керівником проектів від Національної академії.

Перелік дисциплін: «Територіальна організація влади в Україні», «Управління місцевими фінансами та бюджетом», «Державна регіональна політика», «New Public Management та процеси децентралізації в Європі», «Регіональна та міська економіка», «Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях»

Василевська Тетяна Едуардівна
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державної служби та кадрової політики, в.о. завідувача кафедри державної служби та кадрової політики

Сфера наукових інтересів: професійна етика, ціннісні засади публічної влади, етика державного управління, депутатська етика, етика державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування.

Наукові здобутки: Член спеціалізованих вчених рад Д 26.810.01 у НАДУ при Президентові України та К 08.866.01 у ДРІДУ НАДУ при Президентові України. Автор понад 150 наукових праць, з них 7 монографій та 15 навчальних і навчально-методичних посібників.

Практична діяльність: Має значний досвід педагогічної, організаційної та науково-педагогічної роботи, бере активну участь у заходах з підвищення кваліфікації державних службовців. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: Експерт програм Ради Європи. Учасник робочих груп щодо підготовки законопроектів. Учасник багатьох міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій і семінарів, міжнародних тренінгових програм.

Перелік дисциплін: “Етика державного управлінця”, “Етика в державному управлінні”, “Культура та етика публічного адміністрування”, “Політична культура та парламентська етика”.

Васильєва Наталія Вікторівна
доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Сфера наукових інтересів: регіональний та місцевий розвиток, місцеві фінанси, надання якісних послуг

Наукові здобутки: Експерт Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. Має понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт і кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: Помічник-консультант народного депутата України (Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування).

Перелік дисциплін: «Місцевий економічний розвиток», «Регіональна економіка», «Місцеві фінанси», «Управління місцевими фінансами та бюджетування»

Даниленко Лідія Іванівна
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту

Сфера наукових інтересів: освітні інновації, післядипломна освіта керівних кадрів, становлення вітчизняного парламентаризму

Наукові здобутки: Член Громадської ради Національного агентства з питань державної служби України; член експертної ради Всеукраїнського громадського руху «За чесний і гідний вибір». Має понад 250 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Очолювала лабораторію педагогічних інновацій АПН України (1994-1998), кафедру менеджменту освіти ДАККО МОН України (1998-2000). Має досвід керівної роботи на посаді проректора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (2000-2008), директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України (2008-2010рр.). Відомий фахівець у галузі теорії освітніх інновацій. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: Президент ГО «Академія педагогічних наук» (з 2010 р.). Учасник міжнародних та вітчизняних освітніх проектів: МАТРА, 2000-2003; Фонд економічної освіти США, 2002-2004; Українсько-Канадський фонд, 2003-2004 та 2006-2007; Tempus, 2004-2007; Microsoft та Intel, 2004-2008; MФ «Відродження», 2006-20013; Світовий банк, 2008-2010. Має системні публічні виступи на телеканалі «Рада» Верховної Ради України (2012-2014 рр.), радіо «Ера» (2012 – 2013 рр.), Центральному та обласних радіо (2014 р.), статті на електронному освітньому Форумі Міністерства освіти і науки України (2012-2014 рр.).

Перелік дисциплін: «Становлення вітчизняного парламентаризму», «Акмеологічні основи політичного менеджменту та парламентської діяльності», «Політична психологія», «Політична конфліктологія»

Дацюк Андрій Васильович
кандидат політичних наук, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

Сфера наукових інтересів: Етнополітологія, конфліктологія, геополітика, теорія національної безпеки.

Наукові здобутки: Понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт. Неодноразово виступав у якості офіційного опонента на захисті кандидатських дисертацій. У якості політичного експерта брав участь у проведенні виборчих кампаній на місцевому та загальнодержавному рівнях. Веде авторський тренінг «Організація взаємодії структур системи забезпечення національної безпеки в умовах політичної кризи».

Громадська діяльність: - Має ряд аналітичних публікацій, розміщених на електронних ресурсах в глобальній інформаційній мережі.
- У якості експерта з проблем національної безпеки та політичних процесів в Україні і за кордоном неодноразово виступав на телеканалах 112, УТР, а також у радіоефірі (Радіо ЄС).

Перелік дисциплін: Державне управління забезпеченням політичної безпеки”, “Національна безпека” (дистанційний курс), “Геополітика і національна безпека України” (дистанційний курс), “Аналіз сфер політичної діяльності, українських і європейських політик”, “Методи державного реагування на загрози національній безпеці України”, “Концептуальні засади та організаційно-правові механізми протидії етнічному та релігійному екстремізму”, “Сепаратизм як загроза державності”, “Державні механізми забезпечення внутрішньої безпеки”, “Методи попередження, локалізації та ліквідації наслідків терористичних атак”

Дубенко Світлана Дмитрівна
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри державознавства і права, заслужений працівник освіти України

Сфера наукових інтересів: державознавство і право

Наукові здобутки: Автор понад 80 наукових праць з проблем державного будівництва, державного управління та державної служби, зокрема, монографій.

Практична діяльність: З 1995 р. працює в Українській академії державного управління при Президентові України (тепер – Національна академія державного управління при Президентові України): доцент кафедри державного управління і менеджменту, докторант, начальник управління координації роботи регіональних інститутів. З травня 2006 р. очолює кафедру права і законотворчого процесу (з 2 вересня 2014 року – кафедра державознавства і права). Здійснює наукове керівництво аспірантами й докторантами та підготовкою магістерських робіт. Підготувала чотирьох кандидатів наук з державного управління.

Громадська діяльність: Входила до складу Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи. Брала участь в розробці проектів законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Концепції реформування адміністративного права, інших документів.

Перелік дисциплін: «Право у публічному управлінні», «Нормотворчість та правореалізація».

Дяченко Світлана Анатоліївна
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: розвиток системи місцевих фінансів, міжбюджетні відносини, децентралізаційні процеси, регулювання розвитку ринку місцевих запозичень, управління місцевим боргом.

Наукові здобутки: має близько п’ятдесяти публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: С.А. Дяченко працює на посаді доцента кафедри з вересня 2011 р. З грудня 2015 р. С.А. Дяченко перебуває в докторантурі НАДУ при Президентові України, до того - очолювала відділ організаційного забезпечення Інституту вищих керівних кадрів Національної академії. Має досвід роботи в органах державного управління (17 років) та науково-викладацької діяльності. Здійснює керівництво та консультування магістерськими роботами за напрямом «Публічне управління в економічній сфері» і «Державно-приватні механізми менеджменту організацій», а також наукове керівництво аспірантами кафедри.

Громадська діяльність: Публічно виступає на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, науково-методологічних семінарах, круглих столах. Має досвід організації науково-методологічних семінарів з актуальних питань публічного управління та адміністрування.

Перелік дисциплін: «Економічне врядування та публічні фінанси», «Менеджмент і маркетинг організацій».

СТОРІНКИ:  1    2    3    4    Центр дистанційного навчання
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ