НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
УКР   ENG
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
           Викладачі


СТОРІНКИ:  1    2    3    4    

 
Кілієвич Олександр Іванович
доцент, доцент кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: методологія аналізу державної політики; аналіз регуляторної, конкурентної, торгової політики; розвиток термінології в сфері державного управління.

Наукові здобутки: Автор (співавтор) більше 250 наукових і навчально-методичних праць, з них 11 монографій, 3 підручників, 22 навчальних посібників, низки англо-українських і англо-російських словників і глосаріїв у сфері державного управління, державної політики, міжнародної торгівлі, що поширювались у 20 країнах світу.

Практична діяльність: В останні 10 років був керівником або експертом проектів Міжнародного фонду «Відродження”, фонду «Євразія», Світового Банку (Київський офіс), Канадського бюро з міжнародної освіти (CIDA), Шведського управління міжнародного розвитку (SIDA), USAID, Об’єднаного віденського інституту Світового банку та Міжнародного валютного фонду, Програми розвитку ООН – з питань розробки і впровадження методології аналізу державної політики в Україні, аналізу конкурентної політики, торгової політики, економічної освіти державних службовців. У рамках програм міжнародного співробітництва з 2000 р. займається впровадженням навчальних програм з аналізу державної політики для студентів і службовців в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані. Радник державного секретаря з питань європейської інтеграції Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (2003 р.), першого заступника Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України (2003-2005 рр.), заступника Міністра економіки України (2005-2010, 2014 рр.).

Громадська діяльність: Співзасновник громадської організації – Інституту аналізу політики і стратегій, заступник головного редактора журналу «Суспільна політика та стратегічний менеджмент».

Перелік дисциплін: «Економічне врядування та публічні фінанси», «Моніторинг та оцінювання державної політики, програм, проектів», «Статистичні методи в публічному управлінні».

Колтун Вікторія Семенівна
Доктор наук з державного управління, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, доцент

Сфера наукових інтересів: Публічне управління та адміністрування, місцеве самоврядування, взаємодія елементів системи місцевого самоврядування, локальна нормотворчість, публічні простори, інноваційні інструменти місцевого розвитку, адвокасі на місцевому рівні, управління якістю, комунікації на місцевому рівні, кооперація, муніципальний менеджмент, урбанізація, медіація в системі місцевого самоврядування, етика у публічному управлінні; прогресивні методи навчання дорослих; дистанційне навчання; сучасна методологія наукових досліджень, теорія систем, теорія організацій, теорії циклічності, темпоральні аспекти управління тощо.

Наукові здобутки: Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 у Національній академії (за спеціальностями: 25.00.02 - механізми державного управління; 25.00.04 - місцеве самоврядування). З 2015 р. є членом Редколегії Міжнародного наукового журналу «Інтернаука». З 2018 р. – заступник Головного редактора електронного фахового видання “Державне управління: теорія та практика”. Результати особистих досліджень відображено у понад 150 публікаціях, серед яких 7 монографій (за редакцією чи/у співавторстві), у т.ч.зарубіжні та одноосібна монографія; понад 50 статей у наукових фахових виданнях, у т.ч. зарубіжних, зокрема -бази Web of Science

Практична діяльність: має значний досвід (з 1989 р.) у сфері управління промисловістю; створення та забезпечення діяльності бізнес-інкубатора (1991-1994рр). З 1994 р. працює в ІДУіС при Кабінеті Міністрів України, потім Національній академії державного управління при Президентові України. З 2002 р. – старший викладач, з 2003 р. по 2015 – доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії. З 2015 р. – по цей час – професор цієї ж кафедри. З 2012 р. поєднує роботу з діяльністю на посаді Вченого секретаря КНДУ НДІРоМ. Є співрозробником спеціальностей: «Публічне адміністрування» (8.15010008) і «Місцеве самоврядування». Патент: «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150108 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки 1501 «Державне управління» (2009). Є гарантом спеціалізації «Місцеве самоврядування» спеціальностей 281 та 074 «Публічне управління та адміністрування». Бере активну участь у підготовці науково-педагогіч¬них кадрів: співрозробник курсів програми підготовки PhD; здійснює наукове керівництво здобувачами наукового ступеню PhD, аспірантами та слухачами Національної академії. Підготувала 2 кандидатів наук з державного управління. За останній період здійснювалося консультування органів центральної та місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань державотворення та місцевого розвитку, зокрема: Комітету державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної ради України; Київської міської ради; КМДА; Київського ЦНАП, що підтверджується відповідними актами; міжнародного проекту DESPRO тощо. Нагороди, почесні звання та відзнаки: Почесна Грамота Кабінету Міністрів України № 18008 від 30.09.2009 р.; Подяка Київського міського голови № 70220 від 24.08.2007р. Грамота Київського міського голови № 234 від 24 серпня 2017р.

Громадська діяльність: З 2016 р. входить до Комітету з розробки Концепції Статуту та Статуту територіальної громади м.Києва при Київському міському Голові, за цим напрямом діяльності очолює дві робочі групи. З 2017 р. входить до складу Робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Бере участь у міжнародних та національних дослідницьких проектах.

Перелік дисциплін: «Регіональна політика та місцеве самоврядування»; «Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування»; «Демократія участі та організація надання послуг населенню»; «Державна політика розвитку місцевого самоврядування» тощо. З 2003 р. є розробником та викладачем Дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні» - спеціальність «Державне управління» (8.15010001). З 2017 р. є співрозробником та викладачем Дистанційних курсів «Регіональна політика та місцеве самоврядування»; «Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування»; «Демократія участі та організація надання послуг населенню».

Криштоф Наталія Степанівна
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економічної політики та врядування.

Сфера наукових інтересів: підприємництво, малий та середній бізнес, фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва; публічні фінанси та бюджетний процес; державне регулювання економіки.

Наукові здобутки: Кандидат економічних наук з 2010 р. за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Має понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Криштоф Н.С. працює на кафедрі з 2009 року. Працювала в Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва у відділі фінансово-кредитної політики підтримки підприємництва. Працювала помічником народного депутата України. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Громадська діяльність: Участь у громадський раді при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва; участь у роботі недержавних організацій (Український союз промисловців і підприємців, Український фонд підтримки підприємництва, Громадська спілка малого та середнього бізнесу).

Перелік дисциплін: «Статистичні методи в публічному управлінні».

Олійник Наталія Іванівна
завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: стратегія розвитку та реформування житлово-комунального господарства, державно-приватне партнерство у житлово-комунальному господарстві.

Наукові здобутки: Має близько 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Подяка Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2006 р.); Подяка Кабінету Міністрів України (2007 р.); Почесна грамота Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (2007 р.); нагрудний знак «Почесний працівник житлово-комунального господарства України» ІІ ступеня (2010 р.); Георгіївська медаль «Честь. Слава. Труд» (2010 р.); цінний подарунок (годинник) від Міністра з питань житлово-комунального господарства України (2010 р.); Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2011 р.); Подяка Президента Асоціації міст України (2013 р.).

Практична діяльність: Н.І. Олійник очолювала структурні підрозділи з питань стратегії розвитку та реформування житлово-комунального господарства Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України протягом 2006 – 2014 рр. Н.І. Олійник – відомий в Україні фахівець у галузі реформування житлово-комунального господарства. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: Виконавчий директор Громадської Спілки «Українська асоціація врядування». Консультант з питань житлової політики Групи Світового Банку. Протягом 2013-2014 рр. брала участь у зйомках програм та інтерв’ю провідних українських телеканалів, основною тематикою яких були наступні питання: перехід житлових будинків з газового на електрозабезпечення; концесія об’єктів житлово-комунального господарства; державно-приватне партнерство у житлово-комунальному господарстві; діяльність ОСББ в Україні; муніципальна енергетична реформа в Україні.

Перелік дисциплін: «Економічне врядування та публічні фінанси», «Структурно-галузеві механізми публічного управління», «Інституціональне забезпечення публічного управління та адміністрування», «Галузеве та територіальне управління»

Пашко Людмила Андріївна
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту

Сфера наукових інтересів: лідерство в публічному управлінні; управлінське лідерство; політичне лідерство; емоційне лідерство; кратологія (владознавство); управління людськими ресурсами на державній службі; особистість як суб’єкт та об’єкт управління; самоменеджмент суб’єкта владних повноважень

Наукові здобутки: Має понад 150 наукових публікацій наукового та навчально-методичного характеру в галузі державного управління. Автор та соавтор монографій, підручників, посібників та навчальних посібників та методичних матеріалів. Здійснює підготовку (наукове керівництво і консультування) наукових та науково-педагогічних кадрів.

Практична діяльність: Старший викладач кафедри практики французької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. Перекладач відділу документалістики Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті міністрів України. Доцент кафедри іноземних мов Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті міністрів України та Української Академії державного управління при Президентові України. Доцент кафедри європейської інтеграції Української Академії державного управління при Президентові України. Доцент кафедри державного управління і менеджменту НАДУ. Заступник директора, професор кафедри романської філології Інституту лінгвістики Київського міжнародного університету. Професор кафедри теорії та практики управління оперативно-службовою діяльністю Національної академії Служби безпеки України. Професор кафедри державного управління і менеджменту НАДУ. З 2010 р. і дотепер – професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ. 2008-2011 рр. – член спеціалізованої вченої ради у Національній академії Служби безпеки України. 2009 р. і дотепер – член спеціалізованої вченої ради в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Громадська діяльність: Член робочої групи з підготовки проектів наказів Нацдержслужби України «Про затвердження типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади», «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до освітнього напряму, досвіду роботи та вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V». Член робочої групи з розробки сучасного галузевого стандарту магістерської програми «Державна служба». 2012-2014 рр. – публічні тематичні виступи на телеканалі «Рада» Верховної Ради України. 2014 р. і дотепер – експерт Програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні».

Перелік дисциплін: Політичні еліти і політичне лідерство», «Кратологія»

Плахотнюк Наталія Григорівна
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державознавства і права

Сфера наукових інтересів: державознавство і право

Наукові здобутки: Автор (співавтор) більше 80 наукових та методичних праць з питань конституційного та адміністративного права й державного управління.

Практична діяльність: В Національній академії державного управління працює з 1999 року на посаді старшого викладача, доцента кафедри державного управління та менеджменту, з 2007 року на посаді доцента, професора кафедри права і законотворчого процесу, з 2 вересня 2014 року на посаді професора кафедри державознавства і права. Здійснює наукове керівництво аспірантами та підготовкою магістерських робіт.

Громадська діяльність: Приймала участь у складі робочих Міністерства освіти та науки України у розробці державних стандартів вищої освіти за спеціальністю «державне управління», «Адміністративний менеджмент» та «Управління вищим навчальним закладом».

Перелік дисциплін: «Право у публічному управлінні», «Правоохоронна діяльність та забезпечення відповідальності публічному управлінні», «Нормотворчість та правореалізація», «Правова формальна процедура та юридична техніка».

Пошедін Олег Іванович
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, європейська інтеграція, євроатлантична безпека, всесвітня історія

Наукові здобутки: Понад 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Служба в Збройних Силах.

Громадська діяльність: Публічні виступи та публікації в пресі.

Перелік дисциплін: «Політика європейської та євроатлантичної інтеграції», «Політика європейської інтеграції», «Історія європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення. Політичні виклики європейської інтеграції», «Європейська політика згуртування: сутність, інструменти, практика транснаціональних проектів ЄС», «Європейська інтеграція та міжнародні відносини»

Рейтерович Ігор В’ячеславович
кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри публічної політики та політичної

Сфера наукових інтересів: механізми функціонального представництва інтересів та забезпечення публічної політики в Україні; взаємовідносини фінансово-політичних груп та держави; лобістська діяльність; соціальна відповідальність бізнесу; Government Relations.

Наукові здобутки: кандидат політичних наук; доцент; здобувач наукового ступеню доктора наук з державного управління; автор та співавтор близько 90 наукових та навчально-методичних праць; автор більше 250 аналітичних статей з питань внутрішньої політики.

Практична діяльність: експерт у сфері політичних досліджень та технологій, публічної політики. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій.

Перелік дисциплін: “Публічна політика”, “Узгодження інтересів в публічній політиці та політичному управлінні”, “Механізми взаємодії з органами публічної влади”, “Міжсекторальні відносини в публічному управлінні”.

Сафронова Ольга Миколаївна
кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: державне регулювання корпоративних відносин, управління об‘єктами державної власності.

Наукові здобутки: Має понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Є співавтором навчального посібника “Державне регулювання економіки та економічна політика”, (за результатами міжнародного конкурсу робіт, присвячених інституційним проблемам сучасного економічного розвитку, відзначений Міжнародною асоціацією інституційних досліджень дипломом 1-го ступеня).

Практична діяльність: Сафронова О.М. працює в Національній академії з 1999 року. Брала активну участь у розробці змісту та формуванні навчально-методичних комплексів нормативних дисциплін “Державне регулювання економіки та економічна політика”, “Економіка і фінанси” для програм підготовки магістрів за напрямом “Державне управління”, є автором-розробником нової факультативної дисципліни “Державне регулювання корпоративних відносин в Україні” програми підготовки магістрів державного управління в Національній академії. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: Сафронова О.М. є директором з освітніх програм ВГО «Інститут досліджень економіки і суспільства 21 століття» («Індекс-21»). Залучалась до експертно-аналітичної діяльності, виконання науково-дослідних проектів і розробок на замовлення Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Перелік дисциплін: «Суспільний вибір та управління публічним сектором економіки», «Корпоративне управління підприємствами публічного сектору».

Синицина Наталія Георгіївна
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління освітою

Сфера наукових інтересів: розроблення стандартів вищої освіти галузі знань “Державне управління”, управління людськими ресурсами, управління професійно-технічною освітою, кадрова політика в освіті, компетентнісний підхід до підготовки фахівців з державного управління, освіта дорослих, дистанційне навчання, ділове спілкування, науково-методичне забезпечення магістерської підготовки.

Наукові здобутки: Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, двох дистанційних курсів. Підготовка фахівців магістерського освітньо-кваліфікаційного рівня в галузі державного управління, стандартизація освіти державних службовців в Україні, програмно-методичне забезпечення навчального процесу підготовки магістрів державного управління та магістрів управління суспільним розвитком, дистанційне навчання, управління людськими ресурсами, програма підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне адміністрування” (МПА).

Практична діяльність: Досвід викладацької діяльності – понад 35 років. Керівництво магістерськими роботами слухачів, впровадження активних форм навчання у підготовку магістрів державного управління, проведення відео-тренінгів, ділових ігор, виїзних практичних занять для слухачів та науково-педагогічних працівників. Викладач дисципліни “Управління людськими ресурсами” програми МВА Університету Уельсу (з 2009 р. по 2015 р.) – дистанційна форма навчання.

Громадська діяльність: Участь у поза-аудиторній роботі слухачів та науково-педагогічних працівників кафедри, комунікативних заходах, семінарах, круглих столах тощо. Член ряду робочих груп з розроблення нормативно-правових документів, методичних матеріалів. Викладач кількох шкіл педагогічної майстерності для викладачів Національної академії.

Перелік дисциплін: “Управління людськими ресурсами”, “Управління персоналом в освіті”, “Державна кадрова політика в освіті’, ‘Управління професійно-технічним навчальним закладом”, ‘Технологія підготовки та захисту дисертацій”.

СТОРІНКИ:  1    2    3    4    Центр дистанційного навчання
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ