НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
УКР   ENG
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
           Викладачі


СТОРІНКИ:  1    2    3    4    

 
Слюсарчук Ольга Петрівна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: економічна та соціальна політика, державні фінанси та бюджетний процес, інвестиційна діяльність, фінансовий менеджмент, державне управління рекреаційною сферою.

Наукові здобутки: Кандидат економічних наук з 2008 р. за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: О.П. Слюсарчук з 2005 р. працює у вищих навчальних закладах (загальний стаж роботи у сфері освіти – 14 років) на посадах старшого викладача та доцента. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт.

Громадська діяльність: Виступ у рамках рекламної компанії щодо вступу 2014 р. перед студентами Ужгородського національного університету (квітень 2014 р.).

Перелік дисциплін: «Статистичні методи в публічному управлінні», «Економічне врядування та публічні фінанси», «Експертно-аналітична діяльність у публічному управлінні та адмініструванні».

Снісаренко Лариса Юріївна
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державознавства і права

Сфера наукових інтересів: державознавство і право. Учасниця Програми ім. Фулбрайта (Стенфордський університет, 2002-2003).

Наукові здобутки: Автор (співавтор) більше 50 наукових і навчально-методичних праць з питань господарського права й державного управління.

Практична діяльність: З 1995 р. працює в Українській академії державного управління при Президентові України (тепер – Національна академія державного управління при Президентові України) доцентом кафедри права і законотворчого процесу, з 2014 року доцентом кафедри державознавства і права. Здійснює наукове керівництво аспірантами та підготовкою магістерських робіт слухачів і стажуванням слухачів. Підготувала одного кандидата юридичних наук.

Перелік дисциплін: «Право у публічному управлінні», «Правові засади управління організацією» «Правове регулювання господарських та фінансових відносин»

Таран Євгеній Іванович
Доцент кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин, кандидат політичних наук

Сфера наукових інтересів: міжнародна політична діяльність; геополітика; енергетична політика і безпека; інформаційне суспільство; інформаційна політика і безпека за умов глобалізації; європейська інтеграція.

Наукові здобутки: У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Енергетична політика України в умовах глобалізації». Фахівець з міжнародних відносин та геополітики.

Титаренко Олександр Михайлович
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Сфера наукових інтересів: місцеве самоврядування, вибори, лідерство, прийняття управлінських рішень, управління проектами

Наукові здобутки: Автор 16 наукових статей, співавтор 3 підручників.

Практична діяльність: Начальник відділу навчально-наукового та методичного забезпечення Інституту «Вища школа державного управління» НАДУ при Президентові України.

Перелік дисциплін: «Виборча система на місцевому рівні», «Управління місцевими програмами та проектами», «Прийняття управлінських рішень у конкретних ситуаціях», «Територіальна організація влади», «Загальні засади місцевого самоврядування»

Юзефович Владислава Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Сфера наукових інтересів: планування розвитку територій, планування розвитку міста, розвиток людського потенціалу, планування розвитку територіальної громади

Наукові здобутки: Здійснює наукове керівництво та стажування слухачів. Науковий керівник 1 аспіранта. Підготувала 2 кандидатів наук. Має понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Юзефович В.В. працює доцентом кафедри з 2000 року. Має великий досвід навчальної та наукової роботи. Юзефович В.В. відомий фахівець у галузі планування розвитку територій. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій.

Перелік дисциплін: «Планування розвитку територій», «Планування розвитку міста», «Розвиток людського потенціалу», «Планування розвитку територіальної громади», «Управління територіальними ресурсами»

СТОРІНКИ:  1    2    3    4    Центр дистанційного навчання
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ