Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби

НДДКР


НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ


    Кафедрами ННІ ПУДС у 2023-2025 рр. виконуються 4 ініціативні теми НДДКР, до реалізації завдань яких долучені ЗВО третього рівня вищої освіти.

1.Кафедра парламентаризму виконує тему «Участь інститутів представницької влади у повоєнній відбудові України».
 Керівник роботи – Гошовська В.А. – д.політ.н., проф.

2. Кафедра регіональної політики виконує тему «Теоретичне обгрунтування та розробка практичних рекомендацій запровадження інноваційних управлінських технологій у місцевому самоврядуванні».
Керівник роботи – Дяченко С.А. – д.держ.упр.

3. Кафедра державного управління  виконує тему « Використання можливостей статусу кандидата на вступ в ЄС для підвищення ефективності публічного управління та адміністрування в Україні.
Керівник роботи – Рубан Ю.Г. – к. техн.н., доц.

4. Кафедра  глобальної та національної безпеки виконує тему «Державна політика щодо врегулювання воєнно-політичних конфліктів та реінтеграції тимчасово окуповних територій».
Керівник роботи – Шипілова Л.М. – к. політ.н., доц.