УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИКАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


СКЛАД КАФЕДРИ


КОНТАКТИ КАФЕДРИІсторія кафедри
Кафедра державного управління заснована в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 14 березня 2011 р. Враховуючи високу потребу української системи державного управління в кадрах високої кваліфікації, на філософському факультеті університету було розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки «Державна служба».

Перший склад колективу кафедри був сформований з науково-педагогічних працівників університету та запрошених практиків. З того часу у складі кафедри працювали доктори наук – Дмитро Неліпа (завідувач кафедри до 2021 р.), Марина Шульга, Наталія Лікарчук, Тимофій Мотренко, Микола Томенко, Костянтин Ващенко, Віктор Соловйов, Олександр Рудьковський, Анатолій Савков, Валерій Воротін, Наталія Корчак, Григорій Ситник. Кандидати наук – Олег Зубчик, Марина Канавець, В’ячеслав Кириленко, Анна Мамчур, Христина Голинська, Наталія Ліпковська, Євген Гребоножко, Андрій Миколюк, Ігор Ткаченко, Юрій Рубан, Анастасія Штельмашенко. 

З початку діяльності кафедри першочерговими завданнями постали розробка та впровадження актуальних нормативних й спеціальних курсів. Серед них: «Організаційно-правові засади державної служби в Україні», «Державний менеджмент», «Державний маркетинг», «Інформаційні системи в державному управлінні», «Територіальна організація влади в Україні», «Політичні аспекти державної служби», «Документообіг в державній службі», «Базові інструменти демократизації суспільства» та багато інших. 

З 2011 р. колективом кафедри розроблено освітні програми рівня бакалавра «Урядування в публічній сфері», магістра «Державна служба», «Публічне управління та адміністрування» та програму доктора філософії «Публічне управління та адміністрування», яку в 2021 р. акредитовано Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти.

Особливо важливою стала співпраця Київського національного університету імені Тараса Шевченка з Національним агентством України з питань державної служби, у результаті якої було відкрито освітню програму рівня магістра «Публічне управління та адміністрування (для державних службовців)». Разом за усіма освітніми програмами за час діяльності кафедри було підготовлено більше тисячі фахівців. 

Колективом кафедри підготовлено низку підручників та посібників – «Політичний менеджмент», «Політико-правове забезпечення публічного управління», «Політична освіта державних службовців», «Організаційно-правові засади державної служби», «Публічне управління у сфері національної безпеки» та інші.

З 2014 р. публікується рецензований науковий журнал з відкритим доступом «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління»

Після створення в 2021 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка окремого структурного підрозділу – Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби, кафедру було переведено до цього Інституту.
 
Очільники кафедри
Впродовж 10 років з початку заснування завідувачем кафедри був Неліпа Дмитро Васильович, доктор політичних наук, професор.
З 2021 р., з часу переведення кафедри до Інституту, завідувачем кафедри є Зубчик Олег Анатолійович, доктор наук з державного управління, доцент.
 
Освітні та освітньо-наукові програми
Працівники кафедри викладають освітні курси здобувачам за освітньо-професійною програмою бакалаврського рівня «Урядування у публічній сфері», за освітньо-професійною програмою магістерського рівня «Публічне управління та адміністрування (для державних службовців)», освітньо-науковими програмами «Державна служба», «Публічне управління та адміністрування». Також, колектив кафедри забезпечує освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
 
Навчально-методична робота
Для навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін впродовж десяти років професорсько-викладацьким складом кафедри було підготовлено: монографій - 5, підручників і посібників – 6, методичних матеріалів – 22. Усі освітні курси кафедри забезпечені робочими програмами навчальних дисциплін.
 
Науково-дослідна робота
Науковці кафедри досліджують актуальні наукові проблеми публічного управління, беруть участь у науково-дослідних роботах з питань реформування системи державного управління, суспільного розвитку, формування людського потенціалу, конкурентоспроможності держави, конституціоналізму та інші. На кафедрі здійснюється керівництво підготовкою дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук з публічного управління та адміністрування.
 
Співпраця
Кафедра державного управління тісно співпрацює з Національним агентством України з питань державної служби та Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, обласними, районними державними адміністраціями, які є базами практики для здобувачів. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сфері державного управління; здійснюють наукове, експертне та методологічне забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у зазначеній сфері; надають консультаційно-методологічну допомогу з виконання зобов’язань, взятих на себе Україною перед Європейським Союзом та міжнародними організаціями; здійснюють консультаційну підтримку органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо поширення правової, наукової та іншої інформації про основні принципи та механізми реформування державного управління в Україні, адаптацію державної служби до стандартів Європейського Союзу.
 

ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com