УКР    ENG
      

Аспірантам, докторантам
Вступ до аспірантури/докторантури


 

Комплексний іспит

Опис ОНП 281

Опис ОНП 256

Положення про асистентську практику аспірантів та ад'юнктів

Навчальний план - спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Навчальний план - спеціальність 256 "Національна безпека" 

РОЗКЛАД

Інформація про освітню програму:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» (ідентифікатор у ЄДЕБО 37147),
рівень вищої освіти – Доктор філософії,
галузь знань – 28 Публічне управління та адміністрування,
спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування,
спеціалізація – відсутня,
тип – Освітньо-наукова.
Мови викладання – українська, англійська.

Сертифікат № 1485

Дата видачі сертифіката – 27 квітня 2021 року.
Термін дії сертифіката – до 1 липня 2026 року.
Гарант ОП – Зубчик Олег Анатолійович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри Публічної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тим, хто торує свій шлях у науку …

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Контактний телефон: 456-53-18, e-mail: aspirantura_ipacs@ukr.net
В разі виникнення запитань просимо залишити своє запитання та контактну інформацію для зворотнього зв’язку

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com