УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИ

Аспірантам, докторантам
Вступ до аспірантури/докторантури


Розклад


Навчальні плани


Комплексний іспит


Освітньо-наукові програми


Графіки навчального процесу


Наукові профілі керівників PhD


Контактна інформація 

Положення про асистентську практику аспірантів та ад'юнктів

Програма тренінгу «Сучасні освітні технології у вищій школі» 

Інформація про освітню програму:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» (ідентифікатор у ЄДЕБО 37147),
рівень вищої освіти – Доктор філософії,
галузь знань – 28 Публічне управління та адміністрування,
спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування,
спеціалізація – відсутня,
тип – Освітньо-наукова.
Мови викладання – українська, англійська.

Сертифікат № 1485

Дата видачі сертифіката – 27 квітня 2021 року.
Термін дії сертифіката – до 1 липня 2026 року.
Гарант ОП – Зубчик Олег Анатолійович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри Публічної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тим, хто торує свій шлях у науку …


Запрошуємо всіх зацікавлених в удосконаленні освітніх програм Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби надсилати свої відгуки, зауваження та пропозиції.
До освітніх програм:

  • "Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності " (доктор філософії) за адресою: grygorii.sytnyk@knu.ua (гарант програми, завідувач кафедри глобальної та національної безпеки Григорій Ситник, доктор наук з державного управління, професор).
У темі листа просимо вказувати "Пропозиції до освітньої програми".

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com