УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИПідвищення кваліфікації


Вхід в особистий кабінет

Підвищення кваліфікації 2024

Контактна інформація


Сектор організації підвищення кваліфікації державних службовців та осіб місцевого самоврядування ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка визначив своєю основною місією – підвищення рівня професійної компетентності управлінських кадрів відповідно до посад публічних службовців, які необхідні для забезпечення реформ, спрямованих на інтеграцію України в європейський та світовий простір; до європейських стандартів освіти та з урахуванням сучасних вимог до якості та змісту освіти; формування у слухачів спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для реалізації публічної політики та впровадження принципів належного врядування, відповідального й ефективного виконання управлінських функцій.

Метою підвищення кваліфікації є оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов’язки, необхідні для провадження професійної діяльності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.


СЕКТОР ЗДІЙСНЮЄ:

  • Організацію підвищення кваліфікації на основі компетентністного, особистісного та практико-орієнтованого підходів, відповідно до потреб органів публічної влади, за професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних короткострокових семінарів, тренінгів, програм тематичних постійно діючих семінарів, навчальних курсів тощо.
  • Запровадження професійних сертифікованих програм підвищення кваліфікації спільно з центральними органами виконавчої влади та асоціаціями органів місцевого самоврядування.
  • Організацію підвищення кваліфікації на основі тренінг-орієнтованого навчання та стажування викладачів вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності  в галузі знань «Публічне управління та адміністрування».


ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

  • здійснення комплексних заходів щодо сучасного програмного забезпечення підвищення кваліфікації на основі сучасних наукових досягнень й технологій передачі знань та з урахуванням суспільно-політичних змін в країні, пріоритетів державної політики, основних напрямів впровадження реформ, вимог НАДС – державного замовника;
  • забезпечення органічного поєднання процесу підвищення кваліфікації, наукової діяльності і набуття практичних навичок, що сприяє створенню потужної дискусійної платформи, своєрідного майданчику для ведення тематичних дискусій, обміну досвідом, конструктивного діалогу щодо вивчення громадської думки, пошуку спільних відповідей на сучасні виклики та оптимальних шляхів перспективного розвитку суспільства;
  • розширення спектру освітніх послуг з підвищення кваліфікації за сегментною моделлю передачі знань, яка поєднує очну та дистанційну форми навчання, елементи дуальної та мережевої освіти, інтерактивні методи навчання, новітні форми та види занять.


ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com