УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИ

КАФЕДРА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ


СКЛАД КАФЕДРИ


ВИДАННЯ КАФЕДРИ


КОНТАКТИ КАФЕДРИКафедра парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка створена на базі кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, яка була утворена 10 липня 2009 року за сприяння Верховної Ради України.

За цей час здобули освіту понад 1000 випускників – магістрів із державного управління, магістрів із публічного управління та адміністрування. Деякі магістри отримали подвійний диплом у Вищій школі управління охороною праці (Республіка Польща, м. Катовіце).
Більшість випускників посідають керівні посади в органах публічної влади. Серед них – керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, народні депутати України та їхні помічники, депутати місцевих рад, керівники територіальних й об’єднаних територіальних громад, представники бізнесу, громадських і політичних організацій та об’єднань.
Наші випускники конкурентоспроможні; здатні аналізувати, розробляти й реалізовувати державну політику; беруть участь у політико-правовому регулюванні парламентської діяльності, регламентних процедурах тощо; сприяють та забезпечують законотворчі та нормотворчі процеси в органах публічної влади, Апараті Верховної Ради України, апаратах місцевих рад, інших представницьких органах влади.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

 • наукове обґрунтування засад парламентаризму та парламентської діяльності;
 • розробка та викладання навчальних дисциплін із підготовки кадрів за спеціальностями галузі науки 074 "Публічне управління та адміністрування", 281 «Публічне управління та адміністрування», 052 «Політологія»;
 • підготовка магістрів за спеціальними освітніми й освітньо-науковими програмами з парламентаризму та парламентської діяльності (2008-2018 рр., 2021 р.);
 • надання експертно-аналітичної, консультативно-методичної та інформаційної підтримки органам державного управління й місцевого самоврядування, політичним партіям і громадським організаціям, територіальним та об’єднаним територіальним громадам.

Програма розвитку кафедри

ЗАСНОВНИК І КЕРІВНИК КАФЕДРИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

Гошовська Валентина Андріївна, доктор політичних наук, професор, доктор суспільних наук Національної агенції академічного обміну (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)) Республіки Польща, професор гуманітарних наук Національної агенції академічного обміну (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)) Республіки Польща.


Валентина Гошовська – заслужений працівник народної освіти України, заслужений професор Національної академії державного управління при Президентові України; засновник і керівник Наукової школи вітчизняного парламентаризму, Президент Громадської організації «Академія парламентаризму»; повний кавалер орденів «Княгині Ольги».
Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, медалями міністерств і відомств України, Всеукраїнською Премією «Жінка ІІІ тисячоліття».
Народний депутат України другого та третього скликань. Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці. Перший заступник Міністра оборони України. Заступник Ради національної безпеки та оборони України.
Автор понад 300 наукових праць з актуальних питань державного управління, соціального розвитку, теорії і практики парламентаризму, політичного менеджменту, політології, історії, української літератури.

На кафедрі працювали:
Юрій Кальниш (д.держ.упр., проф.), Людмила Пашко (д. держ.упр., проф.), Анатолій Савков (д.держ.н., проф.), Сергій Шергін (д.політ.н., проф.), Тетяна Пояркова (д.політ.н., доц.), Юлія Кисіль (к.політ.н.), Петро Ворона (д.держ.упр., проф.), Анатолій Матвієнко (д.політ.н., проф.), Андрій Семенченко (д.держ.упр., проф.), Валентина Гурієвська (к.держ.упр.), Наталія Ларіна (к.пед.н., доц.), Людмила Дубчак (к.філос.н., доц.), Тетяна Сивак (д.держ.упр., доц.), Віталій Когутюк (к.держ.упр.), Роман Сторожев (к.держ.упр.), Артем Гандзюк (к.держ.упр.), Володимир Крейденко (к.держ.упр., доц.), Ростислав Марчук (к.юр.н., доц.), Михайло Газізов (к.політ.н.), Валентина Гайдукевич (к.пед.н.), Валентина Завалевська (к.е.н., доц.), Інна Сурай (д.держ.н., проф.), Тетяна Новаченко (д.держ.н., проф.).

Здобувачі вищої освіти кафедри:
– 1000 магістрів, серед яких 30 народних депутатів України та їхніх помічників-консультантів;
– 8 докторантів;
– 55 аспірантів, серед яких 8 народних депутатів України різних скликань. Захищено за останні 5 років 6 докторських дисертацій, 15 кандидатських дисертацій (із них – 2 доктори філософії з публічного управління та адміністрування).
В цілому науково-педагогічними працівниками кафедри захищено 11 докторських дисертацій, 43 кандидатських дисертації. Всі молоді науковці стали членами Наукової школи вітчизняного парламентаризму.


Серед випускників кафедри – народні депутати України нинішнього та попередніх скликань, помічники-консультанти народних депутатів України, працівники Апарату Верховної Ради України, інших органів державної влади й органів місцевого самоврядування, зокрема Голова ЦВК України (Олег Діденко, магістр з публічного управління та адміністрування), Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України (Тарас Мельничук, доктор філософії з публічного управління та адміністрування), голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Світлана Онищук, доктор наук з державного управління) та ін.


Нині на кафедрі здобуває освіту 21 народний депутат України ІХ скликання.

Науково-педагогічні працівники кафедри парламентаризму, окрім освітньо-наукового процесу та його науково-методичного забезпечення, поширюють знання про парламентаризм засобами масової комунікації:

 • проводять у Верховній Раді України спільно з народними депутатами України наукові семінари, круглі  столи, форуми, конгреси, конференції тощо (презентація 12.07, презентація 24.10)
 • читають лекції на телеканалі «Рада» Верховної Ради України (лекція 1, лекція 2, лекція 3)
 • виступають на радіо та телебаченні
 • транслюють навчальну інформацію через соціальні мережі
 • друкують статті в офіційних джерелах, зокрема в газеті  «Голос України» - «Надійна основа для прогресивного розвитку нашої держави»
 • обговорюють актуальні питання з народними депутатами України, депутатами місцевих рад, працівниками органів державної влади та місцевого самоврядування.


 

За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри проведено спільно з Верховною Радою України науково-комунікативні заходи:

ОСВІТНІ ТА ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

1. Освітньо-наукова програма «Парламентаризм і парламентська діяльність» з підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

2. Освітньо-професійна програма з підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Вибірковий блок дисциплін кафедри – «Парламентаризм у публічному управлінні»:

 • Парламент у системі розподілу влад
 • Структури парламенту та їх функції
 • Технології парламентської діяльності
 • Парламентська комунікація

3. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з підготовки докторів філософії:

Нормативні дисципліни кафедри зі спеціальностей 074 та 281 «Публічне управління та адміністрування»:

 • 2016 р. – “Демократія та політичні інститути”, модуль  “Особистість та політико-владна діяльність”
 • 2017 р. – “Демократія та політичні інститути”, модуль “Особистість та політико-владна діяльність”;
 • 2020/2021 н.р. – “Академічний дискурс у публічному управлінні”.

Вибіркові дисципліни:

2016-2018 рр.:

 • Еволюція теорії та практики парламентаризму;
 • Механізми парламентської діяльності;
 • Державне управління виборчим процесом;
 • Місцеве самоврядування як інститут представницької влади;
 • Політичне лідерство та елітознавство.

2019-2021 рр.:

 • Представницька влада у державотворчих процесах.

4. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 052 «Політологія» з підготовки докторів філософії:

Нормативні дисципліни:

 • Філософські основи та методологія наукових досліджень
 • Теорія, методологія та джерельна база політичної науки
 • Політична аналітика та інформаційні технології проведення наукових і прикладних досліджень
 • Теоретичні основи та прикладні засади сучасного парламентаризму
 • Взаємовідносини інститутів державної влади та громадянського суспільства
 • Ґенеза і трансформація змісту політології в історії суспільної думки
 • Загальнонаукові, спеціальні та міждисциплінарні методи та інструменти політичного аналізу
 • Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 • Політичні партії та політичні еліти в процесі трансформації
 • Політична культура, ідеологія та політична поведінка
 • Педагогіка вищої школи в умовах модернізації.
 • Професійна іноземна мова за фаховим спрямуванням 

Блок вибіркових дисциплін 1:

 • Методологія підготовки наукової публікації та культура мови сучасного політика
 • Механізми парламентаризму та політичного менеджменту
 • Соціально-психологічні особливості парламентської діяльності
 • Інформаційно-комунікаційний менеджмент у політиці
 • Підготовка науково-інноваційного проекту

Блок вибіркових дисциплін 2:

 • Сучасна держава в політичній системі
 • Соціально-політичні та психологічні  конфлікти
 • Євроінтеграційна стратегія
 • Міжнародний парламентаризм
 • Світовий політичний процес

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

20 монографій, 30 підручників і посібників, понад 300 методичних матеріалів. Серед них – підручники  “Основи вітчизняного парламентаризму” у 2-ох томах, “Парламентаризм” (1-е та 2-е розширене видання), “Елітознавство”, “Політична еліта”, “Політична опозиція”, “Механізми запобігання політичній корупції у представницькій владі”, “Цінності, стандарти, компетентність у парламентській діяльності”, “Комунікативна компетентність народного депутата” тощо.

Підручник “Парламентаризм” (Парламентаризм: підручник / В. А. Гошовська [та ін.]. Київ : НАДУ. 2016. 672с.) отримав статус лауреата щорічної премії Президента України “Українська книжка року”.


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Теми НДР:

 • “Теоретико-методологічні засади парламентаризму та парламентської діяльності” (номер державної реєстрації 0115U004064);
 • “Цінності, стандарти, компетентність в парламентській діяльності” (номер державної реєстрації 0116U002770);
 • “Політична корупція в парламентській діяльності: природа, прояви, запобігання” (номер державної реєстрації 0117U002872);
 • “Теоретико-методологічні засади розвитку сучасної моделі представницької влади у державотворчому процесі України” (номер державної реєстрації 0118U000638);
 • “Механізми запобігання політичній корупції в органах представницької влади в Україні” (державний реєстраційний номер 0119U101588);
 • “Політична культура в забезпеченні єдності та консолідації українського суспільства” (державний реєстраційний номер 0120U101662).

На кафедрі створено Наукову школу вітчизняного парламентаризму, визнану у галузях знань 281 «Публічне управління та адміністрування» та 052 «Політологія», затверджену рішенням вченої ради НАДУ при Президентові України від 20 червня 2019 року та наказом президента НАДУ при Президентові України №108 від 14 травня 2018 року під керівництвом Валентини Гошовської.

17 січня 2022 року Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка зареєструвала «Наукову школу вітчизняного парламентаризму», керівником якої є Валентина Гошовська – завідуюча кафедри парламентаризму, доктор політичних наук, професор, народний депутат України кількох скликань, Заслужений працівник народної освіти України.

До її складу увійшло понад 100 науковців, серед яких: академіки (державного статусу); члени-кореспонденти Академії наук (державного статусу); доктори і кандидати наук (політичних, педагогічних, юридичних, державного управління, філософських, філологічних, соціологічних тощо); здобувачі вищої освіти ступенів магістрів, докторів філософії, докторів наук спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 052 «Політологія».

За час її існування підготовлено:

докторів наук з державного управління – Ворона П.В. (тема дисертації «Теоретико-методологічні засади організації місцевого самоврядування в Україні», науковий консультант – Гошовська В.А., д.політ.н., проф.); Онищук С.А. (тема дисертації «Вплив державно-церковних відносин на процеси державотворення в Україні (XX – початок XXI ст.)», науковий консультант – Гошовська В.А., д.політ.н., проф); Орлів М.С. (тема дисертації «Механізми державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади», науковий консультант – Гошовська В.А., д.політ.н., проф ); Антонова О. Р. (тема дисертації «Взаємодія держави з громадськістю у формуванні та реалізації сімейної політики», науковий консультант – Гошовська В.А., д.політ.н., проф.); Сивак Т.В. (тема дисертації “Інституціоналізація стратегічних комунікацій у системі публічного управління України”, науковий консультант – Савков А.П., д.держ.упр., проф;

кандидатів наук з державного управління:

 • Поліщук І.В. – «Механізми забезпечення розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні»   (науковий керівник – Гошовська В.А., д.політ.н., проф.) ;
 • Антонова О.Р. – «Взаємодія Верховної Ради України з неурядовими організаціями: державно-управлінський аспект» (науковий керівник – Гошовська В.А., д.політ.н., проф.);
 • Васильченко О.Ю. – «Розвиток інституту народного представництва в Україні» (науковий керівник – Марчук Р.П., к.юр.н., доц.);
 • Когутюк В.Ю. – «Теоретико-методологічні засади розвитку державного управління виборчим процесом в Україні (на основі досвіду країн ЄС)» (науковий керівник – Даниленко Л.І., д.пед.н., проф.);
 • Сторожев Р.І. – «Розвиток лідерства в публічно-управлінській діяльності: теоретико-методологічний аналіз» (науковий керівник – Пашко Л.А., д.держ.упр., проф.);
 • Онищук С.В. – «Вплив державно-церковних відносин на процеси державотворення в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.)» (науковий керівник – Гошовська В.А., д.політ.н., проф.) ;
 • Кернес Г.А. – «Механізми впливу регіональної еліти на державне управління України» (науковий керівник – Гошовська В.А., д.політ.н., проф.);
 • Дубінська Ю. – «Феномен політичного лідерства в державному управлінні України» (науковий керівник – Імамбердієв Д.Ч., д.держ.упр., доц.);
 • Держанівська Р. – «Механізми реалізації політико-управлінського лідерства у сфері безпеки благополуччя дітей: досвід Канади для України» (науковий керівник – Сурай І.Г., д.держ.упр., проф.);
 • Гандзюк А.М. – «Удосконалення механізмів забезпечення фракційної стабільності парламенту України» (науковий керівник – Гошовська В.А., д.політ.н., проф.) ;
 • Твердохлєб М.Ю. – «Аксіологічні основи парламентської діяльності: теоретико-методологічний аспект» (науковий керівник – Даниленко Л.І., д.пед.н., проф.) ;
 • Безрук В.М. – «Розвиток комунікативної компетентності державних службовців» науковий керівник – Даниленко Л.І., д.пед.н., проф.);

докторів філософії з публічного управління та адміністрування:

 • Мельничук Т.П. – «Розвиток професійної державної служби у країнах ЄС: досвід для України» (науковий керівник – Гошовська В.А., д.політ.н., проф.) ;
 • Шишак А.О. – «Теоретичні засади інноваційної діяльності в публічному управлінні» (науковий керівник – Даниленко Л.І., д.пед.н., проф.)

Готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії з публічного управління та адміністрування у 2022 році:

1. Дирів Анатолій Борисович – Модернізація представницької влади об’єднаних територіальних громад в Україні

2. Каденко Дмитро Олександрович – Механізми вдосконалення взаємодії держави і громадянського суспільства

3. Бучинський Олексій Андрійович – Удосконалення інвестиційних механізмів публічного управління в регіонах України

4. Аніщенко Дмитро Валерійович – Механізми державного регулювання розвитку шляхів автотранспортного сполучення і транзиту: зарубіжний досвід для України

5. Гемблюк Віталій Федорович – Вдосконалення виборчого процесу в Україні: порівняльний аспект

6. Троценко Микола Миколайович – Запобігання та протидія політичній корупції в діяльності народних депутатів України: організаційно-управлінський аспект.

 

Готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії з політології у 2022 році: Амельченко В.В., Богаченко М.М., Муляр В.С., Стельмах А.В., Чубатенко А.М., Сергов С.О.

У рамках виконання основних завдань кафедри парламентаризму і Наукової школи вітчизняного парламентаризму вперше:

 • обґрунтовано сутність феномену парламентаризму у системі публічного управління та адміністрування України, механізми реалізації антикорупційних реформ та ролі лідерства керівників органів представницької влади в цьому процесі;
 • визначено чинники, механізми та технології впливу на підвищення ефективності діяльності органів представницької влади в Україні, сценарії розвитку української державної політики у сфері протидії політичній корупції, методики оцінювання індексу ціннісно-орієнтованої діяльності українських парламентарів;
 • набуто та розповсюджено нові знання про парламентаризм, парламентську діяльність, представницьку владу, політико-управлінську еліту, політичну корупцію, коаліцію й опозицію, парламентські фракції, соціально-ціннісну та відповідальну діяльність парламентарів та ін. ;
 • сформовано нові навчальні програми для професійної підготовки магістрів, докторів філософії з публічного управління та адміністрування, докторів філософії з політології, докторів наук з публічного управління та адміністрування, спрямовані на формування нових умінь і навичок, що відповідають європейським стандартам і Національній рамці кваліфікації.

 

Результат роботи – 10 одноосібних і колективних монографій із зазначеного наукового напряму (за останні 5 років); 6 докторських дисертацій; 15 кандидатських дисертацій; 1000 магістерських робіт; 17 публікацій про Наукову школу та її членів у засобах масової інформації (за 2 останні роки); 161 доповідь на наукових конференціях різного рівня, зокрема на 19 міжнародних (за останні 5 років); 53 опублікованих статті у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських і зарубіжних рецензованих журналах (за останні 5 років); 13 наукових статей у наукових виданнях, що включені до наукометричних базах Web of Science та Scopus, опублікованих за останні 5 років; 39 опублікованих підручників, навчальних посібників (за останні 5 років).

 


Перспективна дослідницька діяльність кафедри у наукових напрямах:

Парламентаризм у публічному управлінні

 • Забезпечення наукового та експертно-аналітичного супроводу законотворчої діяльності.
 • Удосконалення діяльності органів представницької влади на засадах консенсусної взаємодії.
 • Елітогенез у реалізації державно-владних відносин.
 • Моніторинг впливу монобільшості на розвиток парламентаризму.
 • Особливості діяльності депутатських фракцій у Верховній Раді України.

 Парламентаризм у політології

 • Специфіка партійного будівництва в Україні в контексті нового виборчого кодексу.
 • Політична культура в реалізації державно-владних відносин  сучасної України.
 • Реінтеграційна політика сучасної України: теоретичні виміри і практика.
 • Україна в системі регіональних міжнародних відносин (український регіоналізм) : реалії і перспективи розвитку.
 • Монобільшість як особливість українського парламентаризму: від витоків до реалій політичного процесу.
 • Розвиток електоральної  культури в Україні.
 • Кримська платформа в політиці і дипломатії України.
 • Політика реінтеграційної стратегії України: напрями і перспективи реалізації.

Кафедрою парламентаризму і Науковою школою вітчизняного парламентаризму започатковано:

 • видавничі серії – «Бібліотека народного депутата», «Бібліотека магістра», “Депутатська бібліотека”, «Наукової школи вітчизняного парламентаризму»;
 • випуски наукового видання Вісника НАДУ серії «Політичні науки» у 2016-2018 рр.;
 • дистанційне навчання магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», варіативні компоненти «Парламентаризм у публічному управлінні», «Політичний менеджмент»;
 • постійні науково- та навчально-практичні заходи у Верховній Раді України, на яких апробуються елементи дуального (очно-дистанційного, практико-орієнтованого) навчання за участю народних депутатів України та представників Громадської організації «Академія парламентаризму» ;
 • міжнародну програму «Два дипломи» спільно з Вищою школою управління охороною праці (WSZOP) (Польська Республіка, м. Катовіце) для магістрів Національної академії;
 • міжнародну програму стажування в Університеті прикладного менеджменту (ФРН, м. Мангайм) для керівників органів публічної влади з удосконалення законотворчої та законодавчої діяльності в Україні;
 • програму підготовки доктора філософії зі спеціальності 052 «Політологія»;
 • проведення системного е-форуму з працівниками органів представницької влади на веб-платформах кафедри та Громадської організації «Академія парламентаризму».

 Важливими для забезпечення незворотності обраного курсу кафедрою і Науковою школою щодо обґрунтування теорії та практики вітчизняного парламентаризму в українських реаліях є:

 • Імплементація навчального модуля  «Парламентаризм» у нормативну складову ліцензованого МОН України навчального плану з підготовки магістрів за спеціальностями 074 та 281 «Публічне управління та адміністрування»;
 • імплементація тестових питань з парламентаризму у ЄДКІ для магістрів – випускників спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»;
 • розробка та популяризація наукової та навчально-методичної продукції для нормативних і варіативних навчальних дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю 074 та 281 «Публічне управління та адміністрування»;
 • розробка і популяризація наукової та навчально-методичної продукції для нормативних та варіативних навчальних дисциплін підготовки доктора філософії за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування» та 052 «Політологія»;
 • проведення щорічного конкурсного відбору абітурієнтів на варіативні модулі «Парламентаризм у публічному управлінні» та «Політичний менеджмент», а нині – на ОНП «Парламентаризм і парламентська діяльність» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»;
 • організація та проведення системних практико-орієнтованих освітньо-наукових заходів у Верховній Раді Україні.

 Науково-педагогічні працівники кафедри і члени Наукової школи вітчизняного парламентаризму – автори наукових статей у наукових виданнях, включаючи наукометричні бази Web of Science та Scopus, зокрема:

1. Valentyna Goshovska, Lydiia Danylenko, Iryna Dudko, Liliia Makarenko, Nadiia Maksimentseva (2021). -  Formation of political leaders in countries of democratic transit: experience for Ukraine. Laplage em Revista, № 1-2, January - April 2021 pp. 322- 446.   (Web of science).
2. Valentyna Goshovska, Volodymyr Goshovskyi, Liudmyla Dubchak .  The implementation of state policy of power cleaning in the conditions of political transformation: experience of ukraine and countries of central and eastern europe.    European journal of sustainable development. 2020. Volume 9. № 2 (Web of science).
2. Dubchak S., Goshovska V., Goshovskyi V., Svetlychny O., Gulac O. Legal regulation of ensuring nuclear safety and security in Ukraine on the way to European integration. European Journal of Sustainable Development. 2020. Volume 9. № 1. P. 406-422. URL (Web of science).
3. Olena Gulac, Valentyna Goshovska, Volodymyr Goshovskyі and Liudmyla Dubchak. New Approaches to Providing of Environmental Management in Ukraine on the Way to Euro- Integration. European Journal of Sustainable Development.  2019.  Vol.8, № 2 P. 46–55. URL (SCOPUS).
4. Anatolii T. Komziuk, Dmytro M. Velichko, Volodymyr S. Goshovskyі, Valentyna A. Goshovska, Olena V. Klymenko. The rights of surgeons while working with hiv-infected patients in Ukraine  Wiadomosci Lekarskie. 2019. tom LXXII. nr 2. P. 279–283. URL  (SCOPUS).
5. Makarenko L. P. Рolitical performance as a technology of influence. Politicus: науковий журнал. 2018.  Вип. 1. C 66 – 71.
6. Lilia Makarenko,  Oleg Grygor, Nataliia Husarina, Angela Boyko, Nataliia Chukhrai, Ihor Chukhrai Political governance technologies to overcome economic crises. Estudios de economia aplicada.  2021, Vol. 39 (3).
7. Плотницька I. Назви жіночого роду в управлінській сфері. Kobieta. W zwierciadle jezyka a kultury / Red. Alla Arkhanhelska a Miroslawa Hordy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2017. C. 167-180.
8. Пояркова Т., Плотницька І. Еволюція патрон-клієнтських стосунків у СРСР. Ідеологія і політика. № 3(14). 2019. С. 11-20.
9. Дудко І.Д. Американська «Анаконда» в контексті українського питання: реальність чи можлива стратегія. Science and Education in the Modern World. The 4th International Scientific Congress. New Zealand, Auckland, 5-7 January 2015. Papers and Commentaries. Volume II. Auckland: Auckland University Press, 2015. P. 429-435.
10. Дудко І.Д. До питання про ціннісні орієнтири громадянського суспільства в контексті євроатлантичних інтеграційних цілей України. Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies.  2015.  №.1 (7) (January-June). Volume VII.   Harvard:Harvard University Press, 2015.  Р. 690-696.
11. Valentyna Goshovska, Nataliia Balasynovuch, Liliia Hryhorovych, Volodymyr Goshovskyi, Lydiia Danylenko. Information and Legal Support for the Implementation of a Gender Approach to Public Administration. International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol.21 (5), p.__ ( у друці). (Web of science).
12. Pukhkal O. "Decentralization as a basis for modernisation of public administration: European experience for Ukraine"  / Oleksandr Pukhkal, Valentyna Karlova, Ihor Reiterovych, and Ivan Tyutyunnik // International Journal of Criminology and Sociology, Volume 9, 2020, pp. 2991-3001. (Scopus)   DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.364
13. Reiterovych I. "Decentralization as a basis for modernisation of public administration: European experience for Ukraine" / Oleksandr Pukhkal, Valentyna Karlova, Ihor Reiterovych, and Ivan Tyutyunnik // International Journal of Criminology and Sociology, Volume 9, 2020, pp. 2991-3001. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.364 (Scopus).

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічні працівники кафедри вважають, що розвиток демократичної держави залежить від свідомої та відповідальної участі кожного і тому більше 10 років реалізовують власну місію сприяння розвитку вітчизняного парламентаризму; виступають активними учасниками заходів, пов’язаних із демократичними процесами трансформації Верховної Ради України.

Спільно з Верховною Радою України та її Апаратом науково-педагогічні працівники кафедри парламентаризму беруть участь у формуванні нових засад парламентської служби, забезпечуючи тим самим реалізацію парламентської реформи.

У рамках проєкту ЄС/ПРООН з парламентської реформи та реформи державного управління за участі представників Апарату ВРУ, Офісу парламентської реформи, МФО «Рівні можливості» та інших наші викладачі й аспіранти взяли участь в обговоренні Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради до 2022 року.

Проєктна діяльність на кафедрі відбувається, зазвичай, за підтримки Громадської організації «Академія парламентаризму», до складу якої входять практично всі викладачі і випускники кафедри. Спільно проводяться:

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра співпрацює:

 НАШІ ПОСТІЙНІ ПАРТНЕРИ – Верховна Рада України та її Апарат

Нас підтримує Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України.

Наші партнерські зв’язки з українськими науковими установами та закладами вищої освіти:

 • Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості
 • Освітній центр Верховної Ради України
 • Інститут законодавства Верховної Ради України
 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Івано-Франківськ національний університет нафти і газу
 • Дніпропетровський національний університет
 • Житомирській державний університет імені Івана Франка
 • Національний університет «Львівська політехніка»

 ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com