УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИКАФЕДРА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ


СКЛАД КАФЕДРИ


ВИДАННЯ КАФЕДРИ


ВІДЕОМАТЕРІАЛИ


КОНТАКТИ КАФЕДРИ


Кафедра парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка створена на базі кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, яка була утворена 10 липня 2009 року за сприяння Верховної Ради України.

Лист від В.О. Зайчука
Лист від Д. О. Разумкова, Д.Р. Арахамії

  За цей час здобули освіту понад 1300 випускників – магістрів із державного управління, магістрів із публічного управління та адміністрування. Деякі магістри отримали подвійний диплом у Вищій школі управління охороною праці (Республіка Польща, м. Катовіце).

  Більшість випускників посідають керівні посади в органах публічної влади. Серед них – керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, народні депутати України та їхні помічники, депутати місцевих рад, керівники територіальних й об’єднаних територіальних громад, представники бізнесу, громадських і політичних організацій та об’єднань.

  Наші випускники конкурентоспроможні; здатні аналізувати, розробляти й реалізовувати державну політику; беруть участь у політико-правовому регулюванні парламентської діяльності, регламентних процедурах тощо; сприяють та забезпечують законотворчі та нормотворчі процеси в органах публічної влади, Апараті Верховної Ради України, апаратах місцевих рад, інших представницьких органах влади.

  ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ
  • наукове обґрунтування засад парламентаризму та парламентської діяльності;
  • розробка та викладання навчальних дисциплін із підготовки кадрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»;
  • підготовка магістрів за спеціальними освітніми й освітньо-науковими програмами з парламентаризму та парламентської діяльності;
  • підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Європейські та євроатлантичні управлінські студії»;
  • надання експертно-аналітичної, консультативно-методичної та інформаційної підтримки органам державного управління й місцевого самоврядування, політичним партіям і громадським організаціям, територіальним та об’єднаним територіальним громадам.


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ (2022-2027 рр.)


  ЗАСНОВНИК І КЕРІВНИК КАФЕДРИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

Гошовська Валентина Андріївна, доктор політичних наук, професор, доктор суспільних наук Національної агенції академічного обміну (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)) Республіки Польща, професор гуманітарних наук Національної агенції академічного обміну (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)) Республіки Польща.

Валентина Гошовська – заслужений працівник народної освіти України, заслужений професор Національної академії державного управління при Президентові України; засновник і керівник Наукової школи вітчизняного парламентаризму, Президент Громадської організації «Академія парламентаризму»; повний кавалер орденів «Княгині Ольги».
Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, медалями міністерств і відомств України, Всеукраїнською Премією «Жінка ІІІ тисячоліття».
Народний депутат України другого та третього скликань. Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці. Перший заступник Міністра оборони України. Заступник Ради національної безпеки та оборони України.
Автор понад 330 наукових праць з актуальних питань державного управління, соціального розвитку, теорії і практики парламентаризму, політичного менеджменту, політології, історії, української літератури.

СКЛАД КАФЕДРИ

доктори політичних наук, професори – Валентина Гошовська, Ірина Дудко;
доктор педагогічних наук, професор – Лідія Даниленко;
доктор юридичних наук – Надія Максіменцева;
доктор наук з державного управління, доцент – Тетяна Сивак;
кандидат політичних наук, доцент – Ігор Рейтерович;
кандидат філософських наук – Лілія Григорович;
доктор філософії у галузі публічного управління та адміністрування – Володимир Дзега.


На кафедрі працювали:
Юрій Кальниш (д.держ.упр., проф.), Людмила Пашко (д. держ.упр., проф.), Анатолій Савков (д.держ.н., проф.), Сергій Шергін (д.політ.н., проф.), Тетяна Пояркова (д.політ.н., доц.), Юлія Кисіль (к.політ.н.), Петро Ворона (д.держ.упр., проф.), Анатолій Матвієнко (д.політ.н., проф.), Андрій Семенченко (д.держ.упр., проф.), Валентина Гурієвська (к.держ.упр.), Наталія Ларіна (к.пед.н., доц.), Людмила Дубчак (к.філос.н., доц.), Тетяна Сивак (д.держ.упр., доц.), Віталій Когутюк (к.держ.упр.), Роман Сторожев (к.держ.упр.), Артем Гандзюк (к.держ.упр.), Володимир Крейденко (к.держ.упр., доц.), Ростислав Марчук (к.юр.н., доц.), Михайло Газізов (к.політ.н.), Валентина Гайдукевич (к.пед.н.), Валентина Завалевська (к.е.н., доц.), Інна Сурай (д.держ.н., проф.), Тетяна Новаченко (д.держ.н., проф.).

Здобувачі вищої освіти кафедри:
– 1300 магістрів, серед яких 50 народних депутатів України та їхніх помічників-консультантів;
– 8 докторантів;
– 55 аспірантів, серед яких 8 народних депутатів України різних скликань. Захищено за останні 5 років 6 докторських дисертацій, 25 кандидатських дисертацій та дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з публічного управління та адміністрування, політології, 17 докторів філософії з публічного управління та адміністрування, політології, права.
У цілому науково-педагогічними працівниками кафедри захищено 11 докторських дисертацій, 55 кандидатських дисертації. Всі молоді науковці стали членами Наукової школи вітчизняного парламентаризму.

Серед випускників кафедри – народні депутати України нинішнього та попередніх скликань, помічники-консультанти народних депутатів України, працівники Апарату Верховної Ради України, інших органів державної влади й органів місцевого самоврядування, зокрема Голова ЦВК України (Олег Діденко, магістр з публічного управління та адміністрування), Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України (Тарас Мельничук, доктор філософії з публічного управління та адміністрування), голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Світлана Онищук, доктор наук з державного управління) та ін.

 

Нині на кафедрі здобуває освіту 21 народний депутат України ІХ скликання.
Науково-педагогічні працівники кафедри парламентаризму, окрім освітньо-наукового процесу та його науково-методичного забезпечення, поширюють знання про парламентаризм засобами масової комунікації:
• проводять у Верховній Раді України спільно з народними депутатами України наукові семінари, круглі  столи, форуми, конгреси, конференції тощо (презентація 12.07, презентація 24.10);
• читають лекції на телеканалі «Рада» Верховної Ради України (лекція 1, лекція 2, лекція 3);
• виступають на радіо та телебаченні;
• транслюють навчальну інформацію через соціальні мережі;
• друкують статті в офіційних джерелах, зокрема в газеті  «Голос України» - «Надійна основа для прогресивного розвитку нашої держави»;
• обговорюють актуальні питання з народними депутатами України, депутатами місцевих рад, працівниками органів державної влади та місцевого самоврядування.


За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри проведено спільно з Верховною Радою України науково-комунікативні заходи:
- Четвертий Конгрес парламентаристів до Дня Конституції України «Конституційний вимір українського цивілізаційного вибору» (06.2023)
- Третій Конгрес парламентаристів до Дня Конституції України «Конституція України: виклики воєнного часу та перспективи відновлення держави» (06.2022)
- Другий Конгрес парламентаристів «Конституція України – запорука консолідації українського суспільства» (06.2021).
- Перший конгрес парламентаристів на тему: «Українська політична еліта в умовах сучасних цивілізаційних викликів» (06.2019).
- Практико-орієнтована дискусія на тему: «Фінансування політичних партій: відповідальність та контроль» (2019).
- Науково-практична дискусія «Трансфер інновацій Наукової школи вітчизняного парламентаризму: відкритий форум» (2018).
- Представлення наукової школи вітчизняного парламентаризму у стінах Верховної Ради України (2018).
- Парламентаризм в Україні: запрошення до полілогу (2018).
- Парламентаріїв навчатимуть парламентаризму (2018).

ОСВІТНІ ТА ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

1. Освітньо-наукова програма «Парламентаризм і парламентська діяльність» з підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
 
2. Освітньо-професійна програма «Парламентаризм і парламентська діяльність» з підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

3.  Освітня програма з підготовки бакалаврів «Європейські і євроатлантичні управлінські студії» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

4. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з підготовки докторів філософії.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

21 монографія, 4 підручника і посібника, понад 320 методичних матеріалів. Серед них – підручники  “Основи вітчизняного парламентаризму” у 2-ох томах, “Парламентаризм” (1-е та 2-е розширене видання), “Елітознавство”, “Політична еліта”, “Політична опозиція”, “Механізми запобігання політичній корупції у представницькій владі”, “Цінності, стандарти, компетентність у парламентській діяльності”, “Комунікативна компетентність народного депутата” тощо.
Підручник “Парламентаризм” (Парламентаризм: підручник / В. А. Гошовська [та ін.]. Київ : НАДУ. 2016. 672с.) отримав статус лауреата щорічної премії Президента України “Українська книжка року”.

Навчальний посібник. Парламентаризм як особлива система публічного управління : навч. Посіб. /В.А. Гошовська, Л.І. Даниленко та ін. ; за заг. ред. В.А. Гошовської. – К.: ВПЦ «Київський університет». 2023. – 239 с.

 


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічні працівники кафедри вважають, що розвиток демократичної держави залежить від свідомої та відповідальної участі кожного і тому більше 14 років реалізовують власну місію сприяння розвитку вітчизняного парламентаризму; виступають активними учасниками заходів, пов’язаних із демократичними процесами трансформації Верховної Ради України.
Спільно з Верховною Радою України та її Апаратом науково-педагогічні працівники кафедри парламентаризму беруть участь у формуванні нових засад парламентської служби, забезпечуючи тим самим реалізацію парламентської реформи.
У рамках проєкту ЄС/ПРООН з парламентської реформи та реформи державного управління за участі представників Апарату ВРУ, Офісу парламентської реформи, МФО «Рівні можливості» та інших наші викладачі й аспіранти взяли участь в обговоренні Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради до 2022 року.
Проєктна діяльність на кафедрі відбувається, зазвичай, за підтримки Громадської організації «Академія парламентаризму», до складу якої входять практично всі викладачі і випускники кафедри. Спільно проводяться:
– системні освітньо-наукові заходи у Верховній Раді України;
щорічні освітньо-комунікативні заходи до Дня Соборності України (22 січня), до Дня Конституції України (28 червня), до Дня незалежності України (24 серпня), до Дня Гідності і Свободи України (21 листопада) тощо.

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра співпрацює:
– з Вищою школою управління охороною праці в м. Катовіце (Республіка Польща) з отримання другого диплома слухачами
– з Університетом прикладного менеджменту (м. Мангайм, Федеративна Республіка Німеччина);
– з Університетом ім. Ф. Палацького (м. Оломоуц, Чеська Республіка);
– з університетом Республіки Естонії –Tallinn Unversity of Technology.

НАШІ ПОСТІЙНІ ПАРТНЕРИВерховна Рада України та її Апарат
Нас підтримує Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України.
Наші партнерські зв’язки з українськими науковими установами та закладами вищої освіти:
• Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості
• Освітній центр Верховної Ради України
• Інститут законодавства Верховної Ради України
• ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
• Львівський національний університет імені Івана Франка
• Івано-Франківськ національний університет нафти і газу
• Дніпропетровський національний університет
• Житомирській державний університет імені Івана Франка
• Національний університет «Львівська політехніка»


ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com