УКР    ENG
      

Вступ до аспірантури/докторантури


АСПІРАНТУРА

1. Правила прийому до аспірантури/ад'юнктури (переглянути) в 2023 році


ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(на факультетах та в навчально-наукових  інститутах):
з 9:00 до 17:00 щодня, крім суботи та неділі
 
04050, м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2, кім.201
 

 

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ (АД’ЮНКТУРІ)

 • ДОГОВІР про навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
 • ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи
 • ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (зразок) 

Кожен аспірант узгоджує зміст індивідуального плану з науковим керівником відповідно до навчального плану освітньо-наукової програми та нормативних документів підготовки докторів філософії!

 • ЗВІТ аспіранта (ад’юнкта) про виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (зразок)
 • ЗРАЗОК бланку атестації (виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії)

 

ДОКТОРАНТУРА

Правила прийому до докторантури (переглянути) в 2023 році


ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ  ДО ДОКТОРАНТУРИ

Початок прийому заяв і документів

25 серпня 2023 року

Закінчення прийому заяв і документів

1 вересня 2023 року о 1700

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

До 15 жовтня 2023 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

До 15 жовтня 2023 року

Початок перебування в докторантурі

15 жовтня 2023 року

 • Порядок прийому документів
 • Зразок заяви вступника до докторантури
 • Картка "Докторант"
 • Обсяги державного замовлення у 2023 році
 • Вартість перебування у докторантурі на умовах контракту
 • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним (регіональним) замовленням
 • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
 • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи
 • Індивідуальний план виконання наукової програми підготовки доктора наук (зразок)

2. Перелік галузей знань, спеціальностей та освітньо-наукових програм, за яким оголошується прийом на навчання в аспірантурі/ад'юнктурі для здобуття наукового ступня доктора філософії на факультеті інформативних технологій:

3. Програми вступних іспитів при вступі в аспірантуру

4. Наукові профілі керівників PhD / наукових консультантів

5. Розклад вступних та додаткових іспитів на 2023 рік (переглянути). Форма проведення вступних іспитів будуть проводитись в очному (офлайн) форматі.

 • Витяг з наказу "Про затвердження складу предметних комісій та розкладу проведення прийому вступних іспитів до аспірантури (ад'юнктури) у вересні 2023 року" (переглянути)

6. Результати вступних випробувань (2023 рік):

 • Результати вступного іспиту зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (переглянути)
 • Результати вступного іспиту зі спеціальності 256 "Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)"
 • Результати вступного іспиту з англійської мови (переглянути)
 • Рейтинговий список вступників до аспірантури (переглянути)

7. Витяг з наказу "Про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури (ад'юнктури) Київського національного університету імені Тараса Шевченка" на 2023 рік буде наданий у вересні 2023 р. (переглянути)

8. Вартість навчання в аспірантурі (переглянути) та докторантурі (переглянути), в докторантурі для іноземних громадян (переглянути) на 2023-2024 н.р.

9. Бланк заяви щод вступу до аспірантури / ад'юнктури (переглянути) та бланк згоди на обробку персональних даних (переглянути)

10. - Вимоги до дослідницької пропозиції зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"
     - Вимоги до дослідницької пропозиції зі спеціальності 256 "Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)"

11. Асистентська педагогічна практика аспірантів / адь'юнктів (посилання)

12. Основні нормативні документи

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВІДДІЛУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Телефон: (044) 431-48-72, e-mail: aspirantura_ipacs@ukr.net
04050, м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2, кім.201

В разі виникнення запитань просимо залишити своє запитання та контактну інформацію для зворотнього зв'язку
 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com