УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИ

Наукова діяльність


Наукова робота в ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка зосереджена на проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування; підготовці науково-педагогічних і наукових кадрів у галузі науки «Державне управління»; наданні експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії й практики державотворення; організації та розвитку міжнародного співробітництва з наукових досліджень у цій сфері; проведенні науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів. Наукові дослідження виконуються за темами комплексного наукового проекту «Державне управління та місцеве самоврядування».

Наукова робота в ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка сприяє інтеграції наукових досягнень та інновацій у навчальний процес, спрямовується на науковий супровід освітньо-професійних і професійних програм навчання, суспільних реформ.

Науково-педагогічні працівники мають публікації у наукових виданнях, які включені до переліку наукових фахових видань України, публікації у виданнях іноземних держав, що включені до міжнародних наукометричних баз, частина з яких включена до наукометричної бази Scopus та Web of Science. Також для забезпечення навчального процесу готуються наукова та навчально-методична література.

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com