УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИКАФЕДРА ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ


СКЛАД КАФЕДРИ


КОНТАКТИ КАФЕДРИ


Кафедра публічної політики як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – КНУ), утворена на позачерговому засіданні Вченої ради КНУ 5 квітня 2021 року.

Кафедра публічної політики сформована шляхом реорганізації низки кафедр Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) й на нових засадах реалізує традиції започатковані її попередниками:

  • кафедрою публічної політики та політичної аналітики Національної академії (2006–2021), яка першою в Україні започаткувала наукову школу публічної політики та стала розробником відповідної навчальної освітньо-професійної програми, цілісного комплексу навчальних дисциплін з публічної політики, політичної аналітики та публічного управління. Засновник та в подальшому керівник кафедри – доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.О.Телешун;
  • кафедрою публічного управління та публічної служби Національної академії (1995–2021), яку в різні періоди очолювали доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук, заслужений юрист України Н.Р.Нижник, (1995–2006), доктор економічних наук, професор О.Ю.Оболенський, (2007–2010), доктор наук з державного управління, професор М.М.Білинська, (2010–2012), доктор економічних наук, професор С.А.Романюк, (2012–2016), доктор наук з державного управління, професор С.К.Хаджирадєва, (2017–2020) та кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри Н.Б.Ларіна (2021). У 2017 р. до складу кафедри влилася кафедра філософії і методології державного управління, багаторічним керманичом якої був доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.М.Князєв (1999–2014);
  • кафедрою державознавства і права (1995–2021) Національної академії, керівництво якою впродовж її функціонування здійснювали доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України І.А.Грицяк (1995–1996), доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України В.І.Борденюк (1996–2006), кандидат юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України С.Д.Дубенко (2006–2017), кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України Н.Г.Плахотнюк (2017–2021);
  • кафедрою економічної політики та врядування Національної академії (1995–2021), яку в різні періоди очолювали доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України І.В.Розпутенко (1995–2014), доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.Г.Бодров (1999–2016), доктор наук з державного управління, професор Н.І.Олійник (2017–2021);
  • кафедрою суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національної академії (1995-2021), керівництво якою здійснювали доктор філософських наук, професор В.А.Ребкало (1995–2014), доктор наук з державного управління, професор В.В.Тертичка (2014–2016), доктор наук з державного управління, професор Л.В.Гонюкова (2017–2021);
  • кафедрою соціальної і гуманітарної політики Національної академії (1995–2021), завідувачами якої були доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.А.Скуратівський (1995–2004), доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, державний службовець категорії «А» В.П.Трощинський (2011–2021). У 2017 році до кафедри соціальної і гуманітарної політики було приєднано кафедру управління охороною суспільного здоров’я (1994-2017), завідувачами якої були: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України І.М.Солоненко (1994-2012); доктор наук з державного управління, професор І.В.Рожкова (2012-2014); доктор медичних наук, Міністр охорони здоров’я (2007-2010), заслужений лікар України В.М.Князевич (2014-2017). Також було приєднано кафедру управління освітою, яку багато років очолювала доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Н.Г.Протасова.

Кафедра публічної політики продовжує здобутки Української школи архетипіки, що виникла як міждисциплінарний науково-практичний напрям досліджень у галузі науки державне управління. Його основу склали аналітична психологія швейцарця Карла Густава Юнга, американська типологія особистості Майєрс-Бріггс, а також роботи українських соціологів Едуарда Афоніна і Олени Донченко, психодіагноста Леоніда Бурлачука, культуролога Сергія Кримського та історика Андрія Мартинова.

Місією кафедри публічної політики є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі публічного управління та адміністрування, які володіють сучасними знаннями та навичками щодо публічної політики та політичного управління, взаємодії держави, бізнесу та громадянського суспільства, спроможні ефективно реагувати на суспільні виклики, аналізувати та моделювати політико-управлінські процеси, прогнозувати політичні, економічні та безпекові ризики, здійснювати експертно-аналітичний супровід діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, приймати ефективні владні рішення, метою яких є соціально відповідальний результат.

Стратегічні цілі кафедри це розвиток професійних компетентностей публічних службовців; науково-методичний і практичний супровід державно-управлінських реформ.

Метою діяльності кафедри є підготовка сучасної політико-управлінської еліти України для системи публічного управління, яка спроможна аналізувати, розробляти і реалізовувати публічну політику та забезпечувати ефективний розвиток сучасних держави і суспільства.

Завданням кафедри є участь у підготовці висококваліфікованих кадрів для системи публічного управління і адміністрування, місцевих органів влади, політичному керівництву через надання теоретичних і практичних знань не тільки під час проведення навчальних занять, а також, під час організації і проведення "круглих столів", семінарів, панельних тематичних дискусій, що присвячені актуальним проблемам розвитку сучасної держави і суспільства, модернізації системи публічного управління, визначення стратегічних цілій публічної політики транзитивного суспільства.

Важливим напрямом діяльності кафедри, покликаним забезпечити підготовку широкого кола управлінців, насамперед державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, є надання здобувачам вищої освіти сучасних знань щодо сутності та змісту публічної політики і політичного управління, особливостей їх формування та реалізації. 

ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com