УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИКафедра регіональної політики


СКЛАД КАФЕДРИ


ВІДЕОМАТЕРІАЛИ


КОНТАКТИ КАФЕДРИ


Про кафедру
Кафедру регіональної політики створено 1 липня 2021 року у складі Навчально-наукового Інституту публічного управління та державної служби на базі низки кафедр Національної академії державного управління при Президентові України.

Кафедру очолює д.держ.упр., професор Колтун Вікторія Семенівна.

Колектив кафедри складається з високопрофесійних викладачів з великим досвідом роботи в органах державного управління та місцевого самоврядування. Усі викладачі стажувалися за кордоном, сертифіковані як тренери з навчання дорослих. Викладачі кафедри регулярно підвищують свою професійну і викладацьку майстерність.

Освітньо-наукова та освітньо-професійна програми

  • Кафедрою у рамках спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» розроблено унікальні освітні програми «Місцеве самоврядування»:
    освітньо-наукова програма – для денної форми (строк навчання 2 роки) та
  • освітньо-професійна програма – для заочної форми (строк навчання 1,5 роки).

Їх предметом є вивчення місцевого самоврядування як специфічної форми публічної влади. Рівень вищої освіти - другий (магістерський), ступінь вищої освіти - «магістр».
Особливістю освітніх програм є використання міждисциплінарного підходу, застосування лідерської парадигми навчання та спрямованість на формування у майбутніх фахівців гнучких (soft skills) професійних навичок. У програмах органічно поєднані теоретичні та практичні блоки, що дає можливість студентам отримати системні знання з місцевого самоврядування та набути практичні навички здійснення діяльності у сфері публічного управління.
Більш детально про освітньо-наукову та освітньо-професійну програми дивіться за посиланням.

Навчально-методична робота
Кафедра здійснює навчання здобувачів вищої освіти за дисциплінами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Усі дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами. Члени кафедри є розробниками понад 30 підручників і навчальних посібників з питань місцевого та регіонального розвитку.

Значна увага приділяється розробленню та запровадженню практико-орієнтованих конкурентоспроможних загальних, спеціальних професійних (сертифікатних) та короткострокових програм для підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що забезпечують міждисциплінарний та індивідуалізований зміст навчання.

Науково-дослідна робота
На кафедрі здійснюється керівництво підготовкою дисертаційних робіт PhD та консультування підготовки докторських дисертаційних робіт.

Члени кафедри беруть участь у науково-дослідних роботах з питань місцевого та регіонального розвитку, у тому числі за замовленням органів державної влади та місцевого самоврядування.

Наукові розробки та експертно-аналітичні рекомендації кафедри презентуються та використовуються у Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, Офісі Президента України, ЦОВВ, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування та їх Всеукраїнських асоціаціях.

Оприлюднення наукових здобутків викладачів кафедри здійснюється у фахових і міжнародних виданнях, електронних ресурсах, виданнях, що включені до наукометричних баз даних, зокрема, Scopus, Web of Science, Copernicus тощо.

Проєктна діяльність
Викладачі кафедри беруть активну участь у вітчизняних проєктах з посилення управлінської спроможності на центральному та місцевому рівнях та проєктах регіонального і місцевого розвитку міжнародної технічної допомоги, у тому числі, за останній період, Програми «U-LEAD з Європою», GIZ тощо.

Міжнародна діяльність
Кафедра співпрацює з Мережею інститутів та шкіл державного управління Центральної та Східної Європи (NISPAcee) з метою обміну практичним досвідом викладацької, науково-методичної та організаційної роботи у вищих навчальних закладах країн, які входить до ОЕСР та ЄС у сфері публічного управління та адміністрування.

Співпраця
Кафедра активно співпрацює з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх Всеукраїнськими асоціаціями. Викладачі кафедри є членами багатьох робочих, дорадчих, експертно-консультативних груп, громадських рад, що створені органами публічної влади.

ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com