УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

 

Розвиток Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби (ННІ публічного управління та державної служби) як складової Київського національного університету імені Тараса Шевченка нерозривно пов'язаний з його інтернаціоналізацією, розширенням і поглибленням міжнародного співробітництва. Включаючись в процеси глобалізації, європейської та євроатлантичної інтеграції, ННІ публічного управління та державної служби будує свою діяльність відповідно до моделей, за якими працює міжнародна освітньо-наукова співдружність, згідно з якими міжнародна діяльність виступає природним компонентом усіх інших видів діяльності закладу вищої освіти: освітньої, дослідницької, методичної, інноваційної, технологічної, виховної, соціальної, організаційної, розвитку інфраструктури, слухацького самоврядування, академічних свобод.

Головною метою інтернаціоналізації діяльності ННІ публічного управління та державної служби є підвищення якості освіти та досліджень студентів та співробітників для кращої адаптації до життя і праці в глобалізованому світі: розвиток компетентностей глобального громадянства, мультикультурності, міжкультурної комунікації, підвищення рівня міжнародної обізнаності та залучення до глобальних проблем, зміцнення партнерських відносин для узгодження дій на національному, регіональному і міжнародному рівнях.

Пріоритетними заходами інтернаціоналізації діяльності ННІ публічного управління та державної служби є:

 • міжнародна академічна мобільність учасників освітнього процесу (студентів, науковців, викладачів, адміністративного персоналу), у т.ч. віртуальна та змішана мобільність;
 • розвиток спільних міжнародних освітніх і дослідницьких програм;
 • розвиток міжнародної онлайн освіти та програм електронного навчання і дослідження;
 • розвиток інституційних стратегічних партнерств, створення міжнародних освітніх і дослідницьких консорціумів, об'єднань;
 • розробка спільних та / або подвійних програм з іноземними партнерами;
 • міжнародні проєкти розвитку та розбудови спроможності;
 • міжнародна наукова співпраця;
 • міжнародна діяльність випускників;
 • маркетинг та просування нашого закладу освіти на міжнародному рівні;
 • участь у міжнародних професійних асоціаціях та мережах;
 • участь у різноформатних комунікативних заходах міжнародного характеру;
 • зміцнення міжнародного виміру у змісті освітніх та наукових програм;
 • формування міжнародних освітніх стандартів з метою забезпечення якості.

ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com