Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби

Освітні програми | Магістратура |


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

Назва ОП

Вид освітньої програми

Гарант програми

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукова

 Лікарчук Н. В.

доктор політичних наук, професор, професор кафедри державного управління

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна

 Ткаченко І. В.

кандидат політичних наук, доцент кафедри державного управління

Публічне управління та адміністрування (для державних службовців за замовленням Національного агентства України з питань державної служби)

 

Освітньо-професійна

 Комаха Л. Г.

доктор філософських наук, професор, директор ННІ ПУДС

Державна служба

Освітньо-наукова

 Корчак Н. М.

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри публічної політики

Державна служба

Освітньо-професійна

 Обушна Н. І.

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічної політики

Місцеве самоврядування

 

Нова редакція 2024 

 

Освітньо-наукова

 Колтун В. С.

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри регіональної політики

Місцеве самоврядування

 

Нова редакція 2024 

Освітньо-професійна

 Гринчук Н. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри регіональної політики

Парламентаризм та парламентська діяльність

 

Нова редакція опису 2023

 

Нова редакція опису 2024

 

Освітньо-наукова

 Гошовська В. А.

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри парламентаризму

Парламентаризм та парламентська діяльність

 

Нова редакція опису 2023

 

Нова редакція опису 2024

 

Освітньо-професійна

 Даниленко Л. І.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри парламентаризму

 

Назва ОП

Вид освітньої програми

Гарант програми

«Постконфліктне врядування»

Освітньо-наукова

 Дехтяренко Ю.Ф.

к.е.н., доцент, заслужений економіст України, доцент кафедри регіональної політики

«Урядування на повоєнних територіях»

Освітньо-професійна

 Берданова О. В.

к.е.н., доцент, доцент кафедри регіональної політики

«Європейські студії для публічних управлінців»

Освітньо-професійна

 Кустова С. М.

к.н. з державного управління, доцент кафедри євроінтеграційної політики (відповідно до наказу КНУТШ № 1033-32 від 20.12.23)

«Публічне управління та адміністрування: інтеграція в ЄС»

Освітньо-наукова

 Орлів М. С.

д.н. з державного управління, завідувач кафедри євроінтеграційної політики (відповідно до наказу КНУТШ № 1033-32 від 20.12.23)

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 256 «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
(ЗА ОКРЕМИМ СФЕРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ)»


Назва ОП

Вид освітньої програми

Гарант програми

«Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки»

 

Опис 2024-регульована спеціальність

 

 

лист мінекономіки

лист-погодження ОП

лист-погодження ОП

лист-погодження ОП

 

Освітньо-наукова

 Марутян Р. Р.

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри глобальної та національної безпеки

«Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки» 

 

"Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки (заочна форма), редакція 2023

 

"Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки (заочна форма), регульована спеціальність

 


лист мінекономіки
лист-погодження ОП
лист-погодження ОП

Освітньо-професійна

 Шипілова Л. М.

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри глобальної та національної безпеки

«Управління в сфері інформаційної безпеки»

 

 

 

 

Освітньо-наукова

Таран Є.І.

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри глобальної та національної безпеки 

«Технології забезпечення інформаційної безпеки»

 

«Технології забезпечення інформаційної безпеки», редакція 2024

 

 

Освітньо-професійна

Запорожець Т.В.

д.н. з державного управління, професор кафедри глобальної та національної безпеки (відповідно до наказу КНУТШ № 185-32 від 06.03.24)

 

 

 


 Запрошуємо всіх зацікавлених в удосконаленні освітніх програм Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби надсилати свої відгуки, зауваження та пропозиції.
До освітніх програм:

grygorii.sytnyk@knu.ua (завідувач кафедри глобальної та національної безпеки Григорій Ситник).
У темі листа просимо вказувати "Пропозиції до освітньої програми".