Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби

Освітні програми (Магістратура)


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

Назва ОП

Вид освітньої програми

Гарант програми

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукова

Лікарчук Н. В.

доктор політичних наук, професор, професор кафедри державного управління

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна

Ткаченко І. В.

кандидат політичних наук, доцент кафедри державного управління

Публічне управління та адміністрування (для державних службовців за замовленням Національного агентства України з питань державної служби)

 

Освітньо-професійна

Комаха Л. Г.

доктор філософських наук, професор, директор ННІ ПУДС

Державна служба

Освітньо-наукова

Корчак Н. М.

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри публічної політики

Державна служба

Освітньо-професійна

Обушна Н. І.

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічної політики

Місцеве самоврядування

Освітньо-наукова

Колтун В. С.

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри регіональної політики

Місцеве самоврядування

Освітньо-професійна

Гринчук Н. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри регіональної політики

Парламентаризм та парламентська діяльність

 

Внесення змін (проект редакції 2023)

 

Освітньо-наукова

Гошовська В. А.

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри парламентаризму

Парламентаризм та парламентська діяльність

 

Внесення змін (проект редакції 2023)

 

Освітньо-професійна

Даниленко Л. І.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри парламентаризму

 

Назва ОП

Вид освітньої програми

Гарант програми

«Постконфліктне врядування»

Освітньо-наукова

Дехтяренко Ю.Ф.

к.е.н., доцент, заслужений економіст України, доцент кафедри регіональної політики

«Урядування на повоєнних територіях»

Освітньо-професійна

Берданова О. В.

к.е.н., доцент, доцент кафедри регіональної політики

«Європейські студії для публічних управлінців»

Освітньо-професійна

Дяченко С. А.

д.н. з держ.упр., доцент кафедри регіональної політики

«Публічне управління та адміністрування: інтеграція в ЄС»

Освітньо-наукова

Титаренко О. М.

к.н. з держ.упр., доцент кафедри регіональної політики

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 256 «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
(ЗА ОКРЕМИМ СФЕРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ)»


 

Назва ОП

Вид освітньої програми

Гарант програми

«Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки»

Освітньо-наукова

Марутян Р. Р.

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри глобальної та національної безпеки

«Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки»

Освітньо-професійна

Шипілова Л. М.

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри глобальної та національної безпеки

«Управління в сфері інформаційної безпеки»

Освітньо-наукова

Таран Є.І.

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри глобальної та національної безпеки 

«Технології забезпечення інформаційної безпеки»

Освітньо-професійна

Паламарчук Т.П.

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри глобальної та національної безпеки  Запрошуємо всіх зацікавлених в удосконаленні освітніх програм Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби надсилати свої відгуки, зауваження та пропозиції.
До освітніх програм:

grygorii.sytnyk@knu.ua (завідувач кафедри глобальної та національної безпеки Григорій Ситник).
У темі листа просимо вказувати "Пропозиції до освітньої програми".