УКР    ENG
      

Вимоги до рівня освіти вступників (МАГІСТРАТУРА)


      «Публічне управління та адміністрування»

      «Державна служба»

      «Місцеве самоврядування»

      «Парламентаризм та парламентська діяльність»

      «Публічне управління та адміністрування: інтеграція в ЄС»

      «Постконфліктне врядування»

      «Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки»

      «Управління в сфері інформаційної безпеки»

      «Технології забезпечення інформаційної безпеки»

 

 

  

особи, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра (або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з будь-якої спеціальності•  «Публічне управління та адміністрування  (для державних службовців за замовленням Національного агентства України з питань державної служби)»

 

•  «Урядування на повоєнних територіях»

 

•  «Європейські студії для публічних управлінців»

 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти  магістра (спеціаліста) / бакалавра, працюють  в органах державної  влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com