УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИМАГІСТРАТУРА | Перелік документів, які подають вступники | 2024  • оригінал та копію документа, що посвідчує особу (відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
  • оригінал та копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • оригінал та копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • оригінал та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3 x 4 см;
  • 1 конверт;
  • згоду вступника на обробку персональних даних;
  • папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

Особи, які вступають на освітні програми спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування для державних службовців за замовленням НАДС, прийом на які регулюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року №789 (зі змінами), крім вищезазначених документів, подають довідку з місця роботи та копію паперової трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відбіркової комісії Інституту.

Електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) повинні бути кольоровими, придатними для сприйняття їх змісту та засвідчені електронним підписом особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. За відповідність електронних копій (скан-копій) оригіналам паперових документів відповідає заявник.

Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.
ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com