УКР    ENG
      

Офіційне знайомство з аспірантами програми підготовки докторів філософії (PhD) 2021 вступу


13 жовтня 2021 р. в Навчально-науковому інституті публічного управління та державної служби (ННІ ПУДС) відбулось офіційне знайомство аспірантів 2021 вступу з в.о. директора Навчально-наукового інституту д.філос.н., проф. Ларисою КОМАХОЮ, заступником директора з наукової роботи д.політ.н., проф. Ольгою АНДРЄЄВОЮ, завідувачами кафедр та професорсько-викладацьким складом.

У вітальному слові в.о. директора ННІ ПУДС Лариса КОМАХА наголосила на значущості вибору, здійсненого аспірантами, адже вони обрали для навчання і підготовки та захисту дисертацій новостворений Інститут, який транслює кращі здобутки як класичного Університету, адже є складовою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, так і унікального закладу, орієнтованого на підготовку управлінців вищого рівня, яким виступала трансформована НАДУ при Президентові України. Також у своєму виступі Лариса КОМАХА зазначила на вагомості поставлених цілей, що стоять перед молодими науковцями, та побажала їм успіху в опануванні науки.

Заступник директора з наукової роботи Ольга АНДРЄЄВА зосередила у своєму виступі увагу аспірантів на алгоритмі підготовки та майбутньому захисті дисертаційних досліджень, наголосила на необхідності підтримки консультаційно-інформаційних зв’язків з ключовими підрозділами  Інституту, нагадала про необхідність своєчасного подання публікацій до міжнародних видань, що входять до наукометричних баз даних Scopus i Web of Science, та доцільності участі у міжнародних науково-практичних конференціях.

Перед аспірантами також виступили і побажали успішного навчання та захисту дисертаційних досліджень: гарант програми підготовки PhD за спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування - завідувач кафедри державного управління д.держ.упр., доц. Олег ЗУБЧИК; в.о. завідувача кафедри парламентаризму д.політ.н., проф. Валентина ГОШОВСЬКА; в.о. завідувача кафедри регіональної політики д.держ.упр., проф. Вікторія КОЛТУН. Кожен із них наголосив на різних аспектах значущості майбутнього періоду для молодих науковців.

28 аспірантів денної та заочної форм підготовки зібралися уперше разом, відчули єдність та командний дух нашого Інституту. Бажаємо успіхів і вагомих наукових звершень!


ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com