УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ВИМІРУ В РОЗВИТОК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ІНСТИТУТУ: СПІВПРАЦЯ З УНІВЕРСИТЕТОМ МИКОЛАСА РОМЕРІСА (ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА)


Аналіз стратегій розвитку університетів України та світу засвідчує, що значимість міжнародного виміру вищої освіти суттєво зросла, а інтернаціоналізація визнана провідною тенденцією розвитку закладів вищої освіти в ХХІ столітті.

Одним з ключових завдань Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби (ННІ ПУДС) є забезпечення такої якості освіти та досліджень студентів, щоб вони могли з легкістю адаптуватися до життя і праці в глобалізованому світі. Для цього їм знадобляться компетентності міжкультурної комунікації і співробітництва з міжнародними партнерами, розширення професійних знань на основі аналізу світового досвіду, підвищення рівня обізнаності з глобальними проблемами та активне залучення до пошуку шляхів їх розв'язання. 

Саме для оволодіння такими компетентностями в Інституті створена Програма подвійного дипломування з Університетом Миколаса Ромеріса (УМР) Литовської Республіки, яка передбачає, що студенти-здобувачі освітнього ступеня магістр матимуть можливість одночасно проходити навчання за інтегрованими освітніми програмами у двох університетах різних країн: в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (КНУ) – за магістерською програмою "Публічне управління та адміністрування", а в Університеті Миколаса Ромеріса – за магістерською програмою "Публічне управління". Після успішного завершення навчання і захисту магістерської роботи під спільним керівництвом двох наукових керівників з ННІ ПУДС та УМР випускники отримають два дипломи освітнього ступеня магістр: в КНУ – магістра публічного управління та адміністрування, в УМР – магістра публічного управління. Програма подвійного дипломування передбачає, що певний період часу (один чи два семестри) студенти навчатимуться в іноземному закладі-партнері в межах реалізації програми академічної мобільності (фізичної чи віртуальної). Відбір студентів на Програму відбувається окремо кожним-закладом партнером відповідно до встановлених ним правил прийому. Усі студенти повинні мати добрі знання та навички з англійської мови (щонайменше рівня В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти або еквівалентний йому). Результати навчання, отримані студентом в іноземному закладі-партнері, визнаються і перезараховуються в ННІ ПУДС.

25 студентів-магістрів уже завершили навчання в УМР і отримали дипломи Університету Миколаса Ромеріса за спеціальністю "Публічне управління", а 7 студентів їх отримають у грудні 2021 року після успішного захисту магістерських робіт, що відбудеться на засіданні спільної українсько-литовської екзаменаційної комісії.

Світова пандемія COVID-19 значно вплинула на реалізацію заходів міжнародного характеру, пригальмувала розвиток фізичної міжнародної академічної мобільності і прискорила потребу в модернізації та цифровій трансформації сфери освіти, досліджень, академічних обмінів, партнерських міжнародних проєктів. У світлі цих форс-мажорних обставин у межах Програми подвійного дипломування впроваджуються віртуальні компоненти в навчальний та науково-дослідницький процеси: змішане та дистанційне викладання та навчання, розвиток віртуальної та змішаної форм мобільності, складання іспитів та захист магістерських робіт онлайн, віртуальна співпраця з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Можливість навчання в міжнародному середовищі, занурення в атмосферу міжкультурної взаємодії, робота з іноземними викладачами, розвиток мовленнєвих компетентностей, доступ до бібліотек, баз даних, інформаційних ресурсів європейського університету, отримання диплому європейського зразка – це одночасно можливості, переваги і гарантована перепустка для студентів до збільшення своєї професійної конкурентоспроможності на світовому ринку праці.

Група міжнародного співробітництва ННІ ПУДС


ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com