УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИМіжнародний круглий стіл «РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 9 грудня 2021 р. Збірник матеріалів до круглого столу


У Навчально-науковому інституті публічного управління та державної служби за ініціативи кафедри регіональної політики відбулась масштабна подія до Дня місцевого самоврядування проведено МІЖНАРОДНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ ЗА УЧАСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ «РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ».

Необхідно відзначити високий рівень представництва на заході. Одну з панелей модерував Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр КОРНІЄНКО, підкресливши тим самим значущість даного Круглого столу у контексті сучасних процесів державотворення.

 З вітальним словом до учасників, яких було понад 100 осіб, звернувся Андрій КЛОЧКО, Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, доктор філософії.

 В.о. директора Інституту д.філос.н., проф. Лариса КОМАХА, наголосила на початку заходу на тому, що «перспективи розвитку вітчизняної системи місцевого самоврядування пов’язані із ефективністю реалізації реформ. Майбутні трансформації мають стосуватися оптимізації кадрового потенціалу місцевого самоврядування та здійснюватись із урахуванням світових тенденцій».

 Олег НЕМЧИНОВ, Міністр Кабінету Міністрів України, відзначив виключну значущість підготовки управлінських кадрів для процесів трансформації публічного управління.

 Учасникам запам’яталися виступи Jean-Francois DEVEMY, представника Міністерства внутрішніх срав Франції, який опікується, зокрема, організацією підготовки та діяльності префектів, та Тетяни КОРНЄЄВОЇ, аудитора Ради Європи, яка у своєму виступі наголосила на значущості процесів децентралізації в Україні.

 На необхідності формування потужного кадрового потенціалу, як ключового фактору ефективності реформ, наголосила к.психол.н., доцент, Наталія АЛЮШИНА, Голова Національного агентства України з питань державної служби.

Віталій БЕЗГІН, Голова Підкомітету з питань адміністративно територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відзначив необхідність якісної підготовки кадрів для забезпечення ефективності реформ децентралізації.

Роман ГРИЩУК, Голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій відзначив необхідність безперервності освітнього процесу для посадових і виборних осіб та службовців органів місцевого самоврядування.

 З інноваційною та потужною доповіддю виступив Ігор КОРХОВИЙ, Заступник Міністра розвитку громад та територій України з питань європейської інтеграції, магістр публічного управління та адміністрування, акцентувавши увагу на фінансових аспектах децентралізації.

 В’ячеслав НЕГОДА, Заступник Міністра розвитку громад та територій, доктор філософії, охарактеризував перспективи децентралізаційних трансформацій та вагомість процесів підготовки фахових управлінців.

Сергій ЧЕРНОВ, д.держ.упр., проф., Президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», у своїй потужній доповіді виклав бачення щодо перспектив децентралізації, фундаментальній значущості процесів регіонального розвитку в контексті забезпечення територіальної цілісності держави шляхом збереження субрегіонального рівня управління та необхідності системного підходу до сталого процесу підготовки управлінських кадрів.

Наталія ШАМРАЙ, Директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг КМДА, Голова Всеукраїнської Асоціації Центрів надання адміністративних послуг, к.держ.упр., у інноваційній та ґрунтовній презентації представила свій погляд науковця та практика на процеси підготовки адміністраторів ЦНАПів в умовах децентралізації та необхідності залучення науково-педагогічного потенціалу Інституту до їх навчання.

Валентина ПОЛТАВЕЦЬ, Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації «Асоціація об’єднаних територіальних громад» охарактеризувала специфіку тих знань, вмінь та навичок, якими мають володіти виборні та посадові особи місцевого самоврядування, службовці органів місцевого самоврядування і які повною мірою забезпечують освітні програми Інституту.

Значну зацікавленість аудиторії викликали доповіді Агіти КАЛВІНИ, Директора Латвійської школи державного управління, Володимира МЯГКОХОДА, директора Центрального Офісу впровадження децентралізаційної реформи - заступника виконавчого директора АМУ; Володимира КУПРІЯ, кандидата наук з державного управління, доцента Києво-могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича, Анжели МАЛЮГИ – Керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

У своїх виступах Юрій АНДРІЙЧУК, Голова Секретаріату Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», к.держ.упр.; Тетяна ЗАТОНАЦЬКА, професор КНУ імені Тараса Шевченка, експерт International Association “InterRegioNovation”, Paris, France; Валерій ВОРОТІН, завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України, д.держ.упр., професор, наголосили на необхідності розвитку комплексу програм підвищення кваліфікації та реалізації їх на базі Інституту.

З проєктом Резолюції Круглого столу виступила в.о. завідувача кафедри регіональної політики Вікторія КОЛТУН, зазначивши, що лаконічний огляд основних трендів трансформаційних процесів, які відбуваються у сфері суспільних відносин у контексті процесів децентралізації, засвідчує необхідність формування науково-експертної платформи, що спроможна забезпечити:

- постійний моніторинг трансформації суспільних відносин у процесах децентралізації задля вироблення адекватних пропозицій Уряду;

- можливість діалогу для усіх активних суб’єктів трансформаційних зрушень;

-  формулювання засад задля адаптивного управління балансуючими впливами  на трансформацію суспільних відносин у процесах децентралізації;

- вироблення рекомендацій для суб’єктів вказаного процесу;

- планомірне та постійне забезпечення належного рівня кваліфікації для суб’єктів прийняття рішень, які формують передумови трансформацій.

Зважаючи на потужний науково-методичний потенціал, вказану платформу вважаємо за доцільне формувати на базі ННІ ПУДС КНУ.


ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com