УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИЗустріч зі студентами кафедри державного управління щодо організаційних моментів по практиці


У відповідності з навчальним планом 2021-2022 н.р. студенти 4-го курсу ОC «Бакалавр» ОП «Урядування у публічній сфері» денної форми навчання, студенти 2-го року навчання ОC «Магістр» ОП «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання на початку ІІ семестру будуть проходити виробничу та науково-дослідну практики в центральних органах виконавчої влади (ЦОВВ), науково-дослідних інститутах та установах.

У зв’язку з цим 24 грудня 2021 року було організовано Zoom-зустріч зі студентами, на якій проведено інструктаж щодо порядку проходження практики за участі завідувача кафедри державного управління Олега ЗУБЧИКА, керівника практики від кафедри державного управління Євгена ГРЕБОНОЖКО та керівника практики від Інституту Тетяни ПАЛАМАРЧУК.

Тетяна ПАЛАМАРЧУК ознайомила студентів з порядком проходження навчальної практики відповідно до положення «Про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Розпорядженням ректора за №16 від 23.03.2007 року, а також з Положенням навчальної практики здобувачів освіти ОС «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», затвердженою Методичною радою ННІ Публічного управління та державної служби, протокол  № 2 від 2 вересня 2021 року, а також з вимогами чинних норм про дотримання правил техніки безпеки при проходженні практики.

Керівник практики від кафедри державного управління Євген ГРЕБОНОЖКО розповів про організаційні заходи щодо проходження навчальної практики, ознайомив з правилами ведення та оформлення щоденника виробничої та науково-дослідної практик, повідомив кожному студенту про об’єкти проходження практики.

Завідувач кафедри державного управління Олег ЗУБЧИК зосередив увагу на підписанні договору з базами практик та приділив увагу питанням студентів щодо організаційних аспектів проходження практики. Також повідомив, що після закінчення практики відбудеться захист звітів про проходження навчальної практики на кафедрі.


ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com