УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИВійна науці не перешкода!


Завідувач кафедри публічної політики Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук Наталія КОРЧАК 26 квітня 2022 року взяла участь у роботі науково-практичного семінару «Філософія права та порівняльне правознавство як основа юриспруденції», проведеного на кафедрі теорії та історії держави і права Національного авіаційномого університету (м.Київ).

Виступаючи з доповіддю на тему «Пізнання права через розуміння його джерел (на прикладі матеріалів судової практики»), Наталія Корчак:

  • підкреслила важливість об’єднання зусиль наукової спільноти при здійсненні міждисциплінарних досліджень;
  • акцентувала увагу на процесах взаємодії правотворчості та процесу правозастосування;
  •  наголосила, що прикладне значення питань про джерела права як засобу пізнання є важливим у дослідженні факторів, які беруть участь у творенні права, для прийняття суддею рішення в межах дії принципу верховенства права.

 

Ураховуючи, що політика – це мистецтво можливого, а право – мистецтво справедливого, Наталія Корчак повідомила, що підготовка сучасної політико-управлінської еліти для системи публічного управління здійснюється в рамках магістерської ОП «Державна служба» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», гарантом якої є кафедра публічної політики ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка.

 

#ТвійКНУ #РазомДоУспіху #РазомДоПеремоги #ННІ_ПУДС


ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com