УКР    ENG
      

Підписано Меморандум про співпрацю між ННІПУДС і KMSGov


Про співпрацю в межах фахової підготовки державних службовців та посадовців інших рівнів ішлося під час офіційної зустрічі між представниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка й керівником Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича НаУКМА.

 

Ціллю зустрічі було укладання Меморандуму про співпрацю між Навчально-науковим інститутом публічного управління та державної служби КНУ (ННІПУДС КНУ) й Києво-Могилянською школою врядування імені Андрія Мелешевича НаУКМА (KMSGov). Подія відбулася 1 червня 2022 року в головному навчальному корпусі КНУ. Підписантами офіційного договору про співпрацю між навчальними інституціями виступили перший проректор Університету Володимир Ільченко й завідувач KMSGov Валерій Тертичка.

У зверненні до учасників церемонії підписання Меморандуму перший проректор Володимир Ільченко наголосив: «Заснування партнерської взаємодії між такими поважними інституціями, як Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби КНУ, а також Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича Національного університету «Києво-Могилянська академія» є ознакою того, що освітня траєкторія із підготовки українських державних службовців та інших посадовців виходить на якісно новий рівень. Україна сьогодні, як ніколи раніше, потребує освічених, обізнаних і якісно підготовлених фахівців у галузі державного й публічного управління».

Завідувач KMSGov Валерій Тертичка і директорка ННІПУДС КНУ Лариса Комаха засвідчили взаємну повагу й запевнили, що очолювані ними науково-педагогічні колективи успішно втілюватимуть заплановані двосторонні освітньо-наукові проєкти. Згідно з текстом Меморандуму, між закладами передбачається взаємодія в таких напрямах:

  • професійний розвиток і підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників, депутатів місцевих рад;
  • підготовка здобувачів вищої освіти галузі знань «Публічне управління та адміністрування»;
  • двосторонні науково-практичні проєкти й програми;
  • спільне проведення науково-навчальних заходів, обмін навчальними візитами й досвідом;
  • партнерство задля належної реалізації державної політики у сфері професійного розвитку управлінців.


ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com