УКР    ENG
      

Трансформаційні процеси в Україні після російсько-української війни: міждисциплінарні оцінки


14 червня 2022 року  професорсько-викладацький склад кафедри глобальної та національної безпеки взяв участь в обговоренні проєкту "Трансформаційні процеси в Україні після російсько-української війни: міждисциплінарні оцінки", що був представлений Філіпенко Анатолієм Сергійовичем, д.е.н., професором, керівником навчально-наукового центру «Синтез» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Актуальність розробки даного проекту зумовлено низкою причин. 21 квітня вийшов Указ Президента України №266 про створення Національної ради з відновлення України від наслідків війни, робота якої охоплює 23 сфери та передбачає підключення до її роботи експертів. Згодом Президент України звернувся до студентів та поставив перед ними питання: якою має бути наша держава у майбутньому?

У нараді та обговоренні Проєкту взяли участь різні підрозділи КНУ імені Тараса Шевченка та їх керівники: Ганна Миколаївна Толстанова -  проректор з наукової роботи; Ганна Зіновіївна Остапенко -

к.ю.н., доцент, доцент кафедри  інтелектуальної власності, заступник директора Навчально-наукового інституту права; Руденко Сергій Валерійович - д.філос.н., професор, заступник декана з наукової роботи філософського факультету;   Ігор Володимирович Пампуха - начальник відділу наукових досліджень, методологічних розробок та високих технологій, к.техн.н., доцент, підполковник; Анісімова Людмила Анатоліївна - кандидат фіз.-екон. наук,  заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва економічного  факультету КНУ.

Ситник Г.П. – завідувач кафедри глобальної та національної безпеки, д.держ.упр., проф., виступив з пропозицією розглянути такі питання: детермінанти, які визначатимуть основи нового порядку; роль та місце  державних інститутів, а також  питання мінімізації наслідків конфлікту інтересів між сторонами.


ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com