УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИНауково-практичний семінар «Україна в умовах сучасних викликів та загроз: глобальний та національний виміри»


17 лютого 2023 року на кафедрі глобальної та національної безпеки Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) відбувся науково-практичний семінар «Україна в умовах сучасних викликів та загроз: глобальний та національний виміри».

Наукові напрями науково-практичного семінару охопили питання глобальних викликів і загроз дестабілізації суспільно-політичної системи України та механізми реагування на них.

Лариса Комаха, директор ННІПУДС КНУ імені Тараса Шевченка, та Григорій Ситник, д.н.держ.упр. професор, завідувач кафедри глобальної та національної безпеки ННІПУДС

теплими словами привітали учасників семінару та розпочали семінар.

На семінарі виступили:

Олександр Суходоля, д.н.держ.упр., професор, завідувач відділу критичної інфраструктури, енергетичної та екологічної безпеки Центру безпекових досліджень НІСД – «Енергетична безпека України: глобальні виклики та локальні загрози»

Тарас Качка, заступник міністра економіки. Торговий представник України – «Усунення залежності від постачання продукції походженням з Російської Федерації»

Рена Марутян, д.н.держ.упр., доцент, професор кафедри глобальної та національної безпеки ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка – «Рефлексивне управління як інструмент реалізації політики національної безпеки»

Тетяна Паламарчук, к.н.держ.упр. доцент, доцент кафедри глобальної та національної безпеки ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка – «Зміна структури глобальної економічної та промислової політики: уникнення майбутнього, яке римується з минулим»

Павло Бондарчук, аспірант кафедри глобальної та національної безпеки ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка «Європейська солідарність у допомозі Україні як реалізація ціннісних підвалин ЄС»

Володимир Бондар, аспірант кафедри глобальної та національної безпеки ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка – «Вплив зовнішніх акторів на планування і реалізацію політики України у сфері державної безпеки»

Щиро дякуємо всім зацікавленим, хто доєднався до нашого семінару та взяли участь в жвавому обговоренні!

За підсумками науково-практичного семінару буде виданий Збірник матеріалів

Разом до перемоги!

#ННІ_ПУДС #ТвійКНУЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ТЕЗ


ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com