УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИМинулого тижня аспiрант 4 року навчання Порєва Вiра Олександрiвна здiйснила офiцiйний вiзит до Брюсселю


На персональне запрошення вiд Фонду Генрiха Бьоля (Брюссель) в якостi експерта Вiра Олександрiвна долучилася до обговорення “An urgent and green recovery for Ukraine – Ensuring swift response and long- term perspectives”. Обговорення мiж парламентарями ЄС, представниками аналiтичних центрiв, громадських органiзацiй ЄС та України вiдбувалося за правилами Chatham House. Пiд час обговорення Вiра Порєва, як керiвник презентувала результати мiжнародного проекту “Мiжнародна екологiчна дипломатiя: результати дослiдження впливу вiйськових дiй на якiсть грунтiв та водних об* єктiв Нацiональних паркiв України”, який було виконано в рамках роботи над власним дисертацiйним дослiдженням “Участь громадських органiзацiй в процесi формування та реалiзацiї екологiчної полiтики ЄС: досвiд для України”. Запропонувала конретнi iнструменти публiчного управлiння для вiдновлення природно-заповiдного фонду України, якi можуть бути пiдтриманi європейськими партнерами в майбутньому.

Фото 1. Зустрiч Вiри Порєвої з членом Комiтету iз закордонних справ Парламенту ЄС,  членом Партiї Зелених,  Вiолою фон Крамон-Таубадель, яка з 2021 року входить до складу делегацiї Парламенту на Конференцiї щодо майбутнього Європи

Також, Вiра Порєва, як керiвник мiжнародного екологiчного проекту отримала запрошення вiд Європейського Екологiчного Бюро зустрiтися з Заступником Генерального секретаря та директором з питань управління, сталого розвитку та глобальної політики ЄС Патрiцiєю Гейдiгер.

Пiд час зустрчi з панi Патрiцiєю та її колегами було презентовано рiчнi результати мiжнародного екологiчного проекту та обговорено можливi шляхи до подальшої спiвпрацi мiж громадською органiзацiєю з України, яку представляла Вiра Олександрiвна та яка пройшла шлях з локального рiвня до експертно-аналiтичного центру з мiжнародною участю. Означенений прогрес в роботi та iнституцiйний розвиток став можливий за використання Вiрою Олександрiвною теоретичних пошукiв власного дисертацiйного дослiдження.

На прикiнцi зустрi, Вiра Олександрiвна отримала запрошення до участi в рiчнiй Конференцiї “ European Environmental Beruea 2023: Our common future: for a European Green Deal 2”, яка вiдбудеться незабаром в м. Амстердам.

Фото 2. Соня Гойкоечеа, спеціаліст із залучення громадянського суспільства, Заступник Генерального секретаря та директор з питань управління, сталого розвитку та глобальної політики ЄС Патрiцiя Гейдiгер, аспірант 4 року навчання, керівник мiжнародного екологічного проекту “Мiжнародна екологiчна дипломатiя” Віра Порєва та Андреа Гонзалез, спеціаліст із залучення нових членiв спiвпраці з Європейським Екологiчним Бюро

Нагадаємо, що вже цiєї весни вiдбудеться захист дисертацiї Вiри Порєвої “Участь громадських органiзацiй в процесi формування та реалiзацiї екологiчної полiтики ЄС: досвiд для України”.


ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com