УКР    ENG
      

Студентська наука. Загальна інформація


Науково-дослідна робота студентів в умовах сьогодення є важливим складником університетської освіти. Вона сприяє формуванню наукового світогляду та особистісному професійному становленню, розвиває творче мислення та індивідуальні здібності, формує навички самостійної науково-дослідної роботи, залучає талановиту молодь до науково-дослідної роботи кафедр, сприяє вихованню та підготовці молодих учених.

Науково-дослідна робота студентів - складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями І вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.

Студенти Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби під керівництвом викладачів активно залучаються до наукової складової здобуття освіти.

Основні студентські наукові заходи, що проводяться в ННІ ПУДС:

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
  Проводиться з метою залучення талановитої молоді до дослідницької діяльності. На конкурс представляються наукові роботи, що стосуються актуальних наукових проблем, які є пошуковими за своїм характером, мають наукову новизну і практичну цінність.
 • Всеукраїнська студентська олімпіада
  Проводиться з дисциплін, напрямів та спеціальностей, які є профілюючими для інституту. Це дозволяє об’єктивно виявити та відібрати обдаровану студентську молодь, сприяє реалізації творчих здібностей студентів.
 • Студентські наукові конференції
  Участь студентів дозволяє реалізувати студентам свій творчий потенціал у науці, обмінятися думками з молодими науковцями інших вузів щодо обраної тематики дослідження, поділитися досвідом.
 • Стипендіальні програми
  Організовані для пошуку та заохочення молоді, яка займається науковою роботою та займаються активною громадською діяльністю.
 • Презентації програм мобільності для студентів
  Зустрічі з представниками міжнародних програм мобільності з різних напрямів (DAAD, Erasmus+, Fulbright) дозволяють отримати детальнішу інформацію про критерії відбору та умови участі в програмах. Це дає можливість поглибити знання з обраної спеціальності, покращити навички володіння іноземними мовами та налагодити нові наукові зв’язки.
 • Лекції з науковцями провідних університетів
  Лекції видатних науковців з провідних університетів України та зарубіжжя (наприклад, США, Франції, Німеччини, Норвегії, Польщі, Великої Британії, Молдови та ін.) дають можливість перейняти досвід, почути особисті історії про шлях становлення науковця та отримати відповіді на зацікавлені питання.
 • Наукові круглі столи, семінари
  Основна мета - можливість студентам представити результати своїх досліджень перед аудиторією, обговорити їх та разом знайти шляхи вирішення.


Шановні Студенти, Аспіранти та Викладачі, пропонуємо для обговорення наступний документ. Свої пропозиції надсилайте на ел. пошту: shtokaloolena@knu.ua
Назад

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com